Gemeente Gemeente Zele

Herfstprik tegen coronavirus

Gepubliceerd op  di 13 sep 2022
Maandag 12 september werden de eerste boorsterprikken van de herfstcampagne gezet. In deze update geven we jullie zo volledig mogelijk alle info mee m.b.t. deze herfstcampagne.

Waarom?

Voor bepaalde doelgroepen zijn er specifieke redenen om al dan niet in te gaan op deze nieuwe uitnodiging (zie verder).  Voor elk van ons zijn er echter deze 3 argumenten om onze bescherming vandaag te versterken:

Een herfstbooster biedt een uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na COVID-besmetting

Wie gevaccineerd is, loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden.  De bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.

De werkzaamheid van vaccins neemt geleidelijk aan af

Na een aantal maanden begint de werkzaamheid van de vaccins te verminderen.  Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte.  Je opnieuw laten vaccineren zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden opnieuw versterkt wordt.

In de herfst- en winterperiode worden opnieuw veel COVID-19-besmettingen verwacht

Sinds de start van de pandemie waren er telkens sterke heropflakkeringen in de herfst- en wintermaanden.  De kans is dus groot dat dit scenario zich opnieuw zal voordoen. 

Doelgroepen

Binnen deze herfstcampagne onderscheiden we enkele doelgroepen die elk een specifiek vaccinatie-advies meekrijgen.

Meest kwetsbare mensen

 • Voor de meest kwetsbare burgers is deze herfstbooster sterk aanbevolen
 • Onder deze doelgroep rekenen we volgende burgers:
 • - Alle personen vanaf 65 jaar

98 % van alle 65 plussers binnen onze Eerstelijnszone kwam tot op heden al een boostervaccin halen.  We hopen ook in deze herfstcampagne een mooi resultaat te bekomen voor deze kwetsbare doelgroep.

 • - Ook mensen van 80 jaar en ouder die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) booster gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst een vaccinatie te krijgen (met minimaal drie maanden tussentijd)
 • - Mensen met een verzwakte immuniteit. Deze verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, zorgt ervoor dat hun lichaam minder sterk reageert op een vaccin.

Het betreft:

 •  personen met het syndroom van down
 •  patiënten met aangeboren afweerstoornissen
 •  patiënten die chronische nierdialyse krijgen
 •  patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
 •  patiënten die een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
 •  stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
 •  HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Zorgprofessionals

 • Ook voor wie werkt in de zorgsector is de herfstbooster sterk aanbevolen.
 • We sommen enkele redenen op waarom dit zo is:
 • - Voor de eigen bescherming tegen ernstige COVID.
 • - Voor de bescherming van kwetsbare personen met wie ze contact hebben: ook al neemt de bescherming die de booster biedt tegen besmetting snel af in de tijd, elke tijdelijke of nog kleine mate van bescherming is belangrijk in de zorgsector, waar immers veel contacten met kwetsbare personen plaatsvinden.
 • - Omdat we hen nodig hebben in de zorg: met het herfstvaccin verkleint het risico op een langdurige ziekte-uitval door een ernstiger COVID-verloop.

Alle volwassenen

 • Deze herfstbooster is, omwille van bovenstaande algemene argumentatie, te overwegen voor alle volwassenen. Daarom zal iedereen vanaf 18 jaar een uitnodiging krijgen om een vaccin te halen in het vaccinatiecentrum.
 • Onder deze grote groep van 18-64-jarigen zijn er echter subdoelgroepen voor wie een bijkomende herfstvaccinatie sterk aanbevolen is:
 • - Huisgenoten van de kwetsbare groepen.
 • - Zwangere vrouwen (het COVID-vaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap)
 • - Voor personen tussen 50 en 64 jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad de herfstvaccinatie ook aan als zij kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren.
 • - Voor andere personen kan een booster ook aanbevolen zijn als zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop. Bijvoorbeeld chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes (zie oplijsting van de Hoge Gezondheidsraad

Niet voor minderjarigen zonder risicofactoren

 • Jongeren en kinderen onder de 18 jaar kunnen nog geen herfstvaccin krijgen.
 • Hier zijn echter enkele uitzonderingen op:
 • - Jongeren die wegens gezondheidsproblemen een hoger risico hebben op ernstige ziekte door COVID-19. Zij vallen onder de eerste doelgroep van meest kwetsbare mensen en zullen ook met prioriteit een uitnodiging ontvangen.
 • - Ook stagiairs jonger dan 18 jaar, die in de zorgsector werken, kunnen een herfstvaccinatie krijgen
 • Welke vaccinatie kan voor minderjarigen zonder gezondheidsproblemen wel:
 • - Jongeren van 12 tot 17 die nog geen basisvaccinatie of booster kregen kunnen dit nog wel vragen.

Binnen onze Eerstelijnszone kwam 27,5 % van de 12-15-jarigen en 48,7 % van de 16-17-jarigen reeds een boostervaccin halen (voor Vlaanderen bedraagt dit respectievelijk 29 % en 45,8 %).  Alle anderen kunnen dus zelf nog een afspraak maken voor een booster. Hiervoor moeten ze zelf contact opnemen met ons vaccinatiecentrum.  Er wordt m.a.w. geen centrale uitnodiging verstuurd voor dit boostervaccin.

Voor de 12-15-jarigen is ook nog steeds de ouderlijke toestemming nodig, hetzij door aanwezigheid van een ouder, hetzij door de toestemmingsbrief.

Bel ons callcenter om een concrete afspraak te maken: 0800 99 502.  Aangezien er geen centrale uitnodiging werd verstuurd, heb je ook geen vaccinatiecode en kan je dus zelf online geen afspraak inboeken.

 • - Kinderen tussen 5 en 12 kunnen ook nog een basisvaccinatie krijgen indien ze dit nog niet hebben gehad.

Uitnodigingen

 • Enkel personen met hoogste prioriteit zijn op dit moment reeds geactiveerd en kunnen dus uitgenodigd worden. De andere groepen volgen later.
 • - 65-plussers (exclusief WZC bewoners), m.a.w. ook de 80-plussers die in juni 2de booster kregen. Opgelet: het interval van 3 maanden is een absolute voorwaarde en kan er dus voor zorgen dat jongere burgers toch een uitnodiging ontvangen voor sommige oudere.
 • - zorgverstrekkers
 • - immuungecompromitteerde (verzwakt afweersysteem) personen (12j+)
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP