Gemeente Gemeente Zele

Heraanleg markt

Op deze pagina houden we je up to date over de werken. Wil je meer informatie over andere aspecten van dit project? Ga dan naar www.zele.be/de-nieuwe-markt. 

Nutswerken

De werken voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen (vernieuwing kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecommunicatie) starten op woensdag 15 november 2023.

Dit betekent dat de dinsdagmarkt nog zal doorgaan op het Marktplein tot en met dinsdag 14 november 2023. Daarna verhuist de dinsdagmarkt naar het Zandbergplein.

Fase 1: onderverdeling en lokalisering
 • Hartplein tussen Dekenijstraat (straatje naar VP) en De Deckerstraat
 • De Deckerstraat tot Bookmolenstraat
 • Omgekeerde richting: Van Bookmolenstraat terug tot aan de rotonde
 • Kloosterstraat dwarsen en in Kloosterstraat van rotonde tot Het Gildenhuis

Deze werken omvatten het graven van sleuven en het leggen van kabels. De aansluitingen aan de huizen volgt achteraf.

Duur van deze fase

15 november tot 22 december. Uiteraard onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Verkeersmaatregelen

De De Deckerstraat is gedurende de hele duur van de werken éénrichting, in de richting van de Dr. Armand Rubbensstraat

Op het ogenblik dat er werken uitgevoerd worden op het H. Hartplein, zal er ook geparkeerd kunnen worden aan de zuidzijde van de kerk (kant horeca en winkels). De parkeerplaatsen kan men bereiken alsook verlaten via de rotonde ter hoogte van de De Deckerstraat. Door de knip rijden ter hoogte van de Zwaanstraat is niet toegelaten, je moet dus de omgekeerde beweging maken om de parking te verlaten.

Tijdens de laatste dagen van deze fase wordt er gewerkt in de Kloosterstraat, tussen de rotonde en het Gildenhuis. Dat stukje Kloosterstraat kan dan bereikt worden via de Bunderstraat, in omgekeerde richting.

Parkeren tijdens de werken

De parkeerplaatsen op het H. Hartplein tegen de noordgevel van de kerk blijven gedurende de hele duur van fase 1 beschikbaar.

Eveneens aan de noordzijde blijven de parkeerplaatsen dichtst bij de Bovenschool en de dekenij eveneens beschikbaar, maar niet tussen 15 en 25 november. Om op dat moment die plaatsen te compenseren worden de parkings aan de zuidzijde van de kerk (kant horeca en winkels) bereikbaar gemaakt via de rotonde. (Op 5 parkeerplaatsen na die gebruikt worden voor het stockeren van werkmateriaal).

In de Deckerstraat geldt een algemeen parkeerverbod, op enkele parkeerplaatsen na ter hoogte van de café tijdens de eerste dagen van de werken.

Meer info

De nutswerken worden gecoördineerd door Fluvius.

Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan één van de volgende nutsbedrijven:

 • Aannemer Waas-Tech BV voert de werken uit. Voor vragen over de werken kan je terecht bij werfverantwoordelijke Suat Kurtulus via info@suelga.be.
 • Fluvius: aardgas en elektriciteit: Storingen 078 35 35 00 - Gasreuk 0800 65 065
 • De Watergroep: drinkwater: Storingen 0800 40 244
 • Proximus: Storingen 0800 22 800
 • Telenet: Storingen 015 66 66 66
 • Fiberklaar: 078/31 99 87; aannemer Solutions30: solutions30@fiberklaar.be - 0800 15 905 (9-18 uur)

Of het gemeentebestuur Zele, team Infrastructuur:

 • infrastructuur@zele.be
 • 052 45 98 40 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur en op maandag ook tussen 14 uur en 18 uur)

 

Riolerings- en wegeniswerken

Startdatum: voorjaar 2024
Uitvoeringstermijn: 180 werkdagen
Ontwerpplan: zie downloads

Fasering uitvoering

De werken voor de herinrichting van het marktplein zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Zo kan enerzijds de hinder voor de omliggende handelaars geminimaliseerd worden en kan er telkens nog ruimte vrijgehouden worden voor parking.

Volgende 3 fases worden voorzien:

 1. Parkeercluster noord en aansluiting De Deckerstraat: De huidige De Deckerstraat wordt tot aan het rond punt heringericht, net zoals de aansluiting met de Dekenijstraat. De parkeercluster wordt ook volledig vernieuwd. Tijdens deze eerste fase kunnen de
  parkeerplaatsen binnen de andere 2 zones van de markt gebruikt worden.
 2. Busbaan en zuidelijke groene wandelboulevard: Wanneer fase 1 in gebruik genomen kan worden, zal het volledige zuidelijke deel heringericht kunnen worden. De busbaan en de vergroende publieke ruimte zal hier ingericht worden. Het rond punt zal dan ook verdwijnen en de aansluiting naar de Kloosterstraat zal heringericht worden.
 3. Voorplein en noordelijke groene wandelboulevard: Als laatste fase zal het voorplein heringericht worden. De waterspiegel zal mee ingericht worden en de noordelijke beplante zones zullen de vergroening op het plein afmaken. De verbinding tussen de Cesar Meeusstraat/ Zwaanstraat en de Avil Geerincklaan zal vernieuwd worden, waarlangs ook een parkeerpocket ingericht wordt.
Archeologisch onderzoek

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er nog archeologische overblijfselen van het kerkhof terug te vinden zijn onder het Marktplein. De werken voor de heraanleg worden hier mee door beïnvloed. De plannen houden dan ook rekening met een minimale uitgraving op de locatie van het vroegere kerkhof.

Uitgravingen zullen tijdens de werken begeleid worden door archeologen, om de nodige vondsten te documenteren en catalogeren. In de fasering wordt hier zo goed als mogelijk rekening mee gehouden, zodat de werken zelf hier zo weinig mogelijk door beïnvloed worden.

 

Hinder door werken aan uw deur?

Dan kunt u een hinderpremie aanvragen bij het Agenschap Innoveren en Ondernemen.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP