Gemeente Gemeente Zele

De handelskern versterken, dat doen we samen

Gepubliceerd op  ma 25 okt 2021
Gemeente Zele heeft van de versterking van de handelskern een prioriteit gemaakt. Naast een mobiliteitsplan wordt een ruimtelijke toekomstvisie op onze handelskern ontwikkeld. Een bruisende kern anno 2021 zet in op ontmoeting, beleving en comfort. Beide projecten dragen deze doelstelling in zich.


Elke verandering roept echter vragen op. Dat is nu niet anders. Het is van belang dat het debat
hierover wordt aangegaan. Daarvoor schakelt het gemeentebestuur CityD-WES in. CityD-WES is gespecialiseerd in de ontwikkeling van beleidsvisies voor kernversterking en in participatietrajecten met ondernemers, handelaars en andere doelgroepen. Zij hebben in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen, ook met de omvang van Zele, al dergelijke trajecten
doorlopen. Als specialist in centrummanagement is CityD-WES doordrongen van het belang aan een draagvlak, aan een werkbaar evenwicht tussen hetgeen beleidsmatig wenselijk en commercieel noodzakelijk is.


CityD-WES zal de komende weken vooral ondernemers bevragen en met hen en hun belangenorganisaties gesprekken aanknopen om hun bekommernissen en suggesties op de best
mogelijke manier te verzoenen met de intenties van het gemeentebestuur. Een handelskern bouwen we samen uit, met respect voor ieders verwachtingen en wensen. Het resultaat moet leiden tot meer samenwerking, meer gezamenlijke acties en een sterke promotie van het handelsaanbod in Zele.


Jan Boots, zaakvoerder van CityD-WES begeleidt dit traject zelf. Hij was eerder ook betrokken bij het project Groene Stroom. Hij is bereikbaar via jan.boots@telenet.be of via 0473 62 20 33.

Dienstverlening nog beter afstemmen

Peter Ameel, een expert lokale economie van de provincie Oost-Vlaanderen gaat voor minstens zes maanden aan de slag bij onze gemeente om in samenwerking met de gemeentelijke diensten, de lokale ondernemers en de aanwezige middenstandsvereniging, de lokale dienstverlening naar de ondernemers te optimaliseren. Met dit project, dat de naam ‘Onderneem Er Op Uit’ kan Zele de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de lokale ondernemers.

Deze ondernemers hebben vaak zeer specifieke en terechte verwachtingen, zoals de correcte en efficiënte afhandeling van vergunningsaanvragen of heldere en tijdige communicatie over het beleid of wegenwerken.

Begeleiding op maat

En als je dacht dat het hiermee ophield: Zele schakelt tevens de profploeg in. De profploeg is een enthousiaste groep experten uit tien Vlaamse bedrijven. Zij slaan de handen in elkaar om Zele met een vernieuwende blik op maat te begeleiden en zo nog meer dynamiek in de bedrijvige kern te brengen. De profploeg is een aanbod van de Vlaamse Overheid waarop Zele intekende. Zele haalde het project ook binnen.

Zele is bijvoorbeeld benieuwd hoe de profploeg onze huidige aanpak evalueert en zou bijsturen. En welke instrumenten zij adviseren die lokaal winkelen en klantentrouw stimuleren. Verder wil Zele de profploeg laten meedenken over een onthaaltraject voor startende ondernemers, de uitbouw van een ondernemersplatform en actieve leegstandsbestrijding.

De profploeg wordt gecoördineerd door Quares en bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law. Deze partners zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding …

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP