Gemeente Gemeente Zele

Project Groene Stroom

Het project

Met de merknaam Groene Stroom ging de gemeente aan de slag om het kerngebied van Zele te versterken. Een gemeente aan een stroom heeft troeven. Een stroom trekt mensen en activiteiten aan. De ambitie is om een groene stroom door de kern van de gemeente te laten vloeien. In Zele is de Schelde een groene stroom. Met het open landschap en de Durmeboorden is er zo een sterke groene gordel.

Groen staat voor levendig, veilig, duurzaam en gezond. Mooie doelstellingen, maar hoe maak je die concreet? Daarvoor lieten we ons begeleiden door het ontwerpbureau Stramien. Samen met hun partners verkenden zij de gemeente. 

We hebben meer groen nodig, een publieke ruimte waarin mensen graag vertoeven en uitgenodigd worden om zich al wandelend of fietsend van het ene naar het andere punt te bewegen. Maar het centrum moet ook bereikbaar blijven. Handelaars, horeca en bewoners moeten er baat bij hebben.

Zo verwoordt Stramien het: "Het centrum van Zele kan niet in één keer ontwikkeld worden, dergelijke vernieuwing gaat stapsgewijs en heeft draagvlak en tijd nodig om tot het gewenste resultaat te komen".

Begin 2018 werkte Stramien de visie- en ambitienota rond het project af. De nota is het resultaat van het werk van Stramien en partners die zich baseerden op hun onderzoek en de input die ze kregen vanuit een klankbordgroep en stuurgroep.

Krachtlijnen

Op de gemeenteraad van 24 mei 2018 werden de krachtlijnen van het project ‘Groene Stroom’ in Zele goedgekeurd. Deze krachtlijnen vormen de richting voor het beleid van de komende 15 à 20 jaar om van Zele een aangename en groenere gemeente te maken, met een sterke kern. Je kan de krachtlijnen onderaan downloaden.

Woningtypetoets

De keuze voor appartementen dient in de toekomst weloverwogen te gebeuren. De grondgebonden woning (de rijwoning) als basistypologie in een dorp, kan even goed ingezet worden in een verdichtingsoperatie, ze draagt meer bij aan een betekenisvolle relatie met de straat of het plein en speelt even goed in op de woonwens van de Vlaming. Het verdient aanbeveling om appartementen alleen te voorzien op bijzondere plekken, in projectzones die een atypische oplossing vragen of net goed toelaten, of op moeilijke hoeken en langs moeilijker bewoonbare invalswegen. De woningtypetoets vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Het is geen verordenend instrument, maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een perceel het meest geschikt is. Dit gebeurt op een objectieve manier, door op een uniforme wijze de omgeving, de buren, het perceel, het mogelijke volume en de parkeermogelijkheden in beeld te brengen. Lees onderstaand document als je graag meer weet over de woningtypetoets.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP