Gemeente Gemeente Zele

Goedkeuring krachtlijnennota Groene Stroom

Identiteit versterken: wil Zele haar identiteit behouden en versterken, dan is een kentering noodzakelijk. In de krachtlijnennota staan in algemene bewoordingen de principes opgesomd voor de toekomstige ontwikkeling van Zele.

  • Relatie met het landschap versterken: stapsgewijze vergroening. Losse groene accenten zullen niet volstaan, ze moeten deel uitmaken van een grotere groenstructuur.
  • Aangename pleinen als verblijfsruimte: Straten en pleinen worden bijna volledig ingepalmd door geparkeerde auto’s. Vooral de Markt verliest hierdoor haar centrale gemeenschapsfunctie. Ook in Zele dromen de bewoners van terrasjes met uitzicht op wat groen, de wekelijkse markt, kuierende mensen … De Markt moet bereikbaar blijven, maar is niet de draaischijf om van het ene deel van de gemeente naar het andere te rijden.
  • De Markt als hart van Zele wordt ook zo vormgegeven. Ingericht voor en door Zelenaars. Ruimte voor bijeenkomst en verblijf in combinatie met een vergroening van dit hart.
  • Wandelen en fietsen als uitgangspunt: het grootste deel van de autoverplaatsingen zijn interne verplaatsingen, met herkomst in het centrum zelf. Zele is een zeer autogericht centrum, waar te weinig ruimte is voor andere vervoersmiddelen. Er is dringend nood aan een mentaliteitswijziging bij de Zelenaar, want zelfs voor de kortste afstanden neemt hij de auto. Om een modal split te bereiken, zal eerst het openbaar domein aangenamer en comfortabeler moeten worden voor fietsers en voetgangers.
  • Het centrum moet bereikbaar blijven, maar verplaatsingen die niet gericht zijn op het centrum moeten afgeleid worden. Dit kan door het uitwerken van circulatielussen.
  • Gratis parkeren op straat wordt beperkt. Er wordt ingezet op parkeren vlakbij, aan de rand van het centrum, langs de lussen om van daaruit via een aangename route te voet verder te wandelen naar het centrum. Minder auto’s in het centrum zelf, meer plaats voor voetgangers, fietsers en groen.
  • In het centrum parkeren met hoge rotatie gericht op kortparkeren voor klanten. Wie langer in het centrum wil blijven dient gebruik te maken van randparkings aan het kernwinkelgebied.

Krachtlijnennota Groene Stroom

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP