Gemeente Gemeente Zele

Goede afspraken maken goede vrienden

Gepubliceerd op  do 28 feb 2019
Plan je werken waardoor er een inname van het openbaar domein noodzakelijk is? Dan ben je verplicht om hiervoor een vergunning aan te vragen. Deze vergunning is gekoppeld aan de signalisatie die moet voorzien worden. Maar welke procedure moet je hiervoor nu precies volgen?

 

Particuliere vergunning

Dit is nodig voor signalisatie voor verhuiswerken, opstellen van een container, levering van goederen, ....

  • Vraag de vergunning minimum 1 week voor aanvang aan.
  • De vergunning wordt afgeleverd door de dienst Verkeer & Mobiliteit.
  • Indien er een straat moet afgesloten worden, verandert de termijn naar 3 weken voor aanvang. Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunning af.
  • De signalisatieborden kan je lenen bij de Technische Dienst en met je vergunning afhalen in het gemeentemagazijn.

Aannemers

Voor aannemers, bouwbedrijven en aannemers voor nutsvoorzieningen verloopt de procedure als volgt:

  • Vermeld de verantwoordelijke van de werken en alle coördinaten van het bedrijf op het aanvraagformulier.
  • Dien een gedetailleerd plan in van de inname met afmetingen én signalisatieplan.
  • Indien de inname van beperkte duur is (bv. kleine stelling voor 1 week op voetpad voor dakwerken) moet de aanvraag minimum 1 week op voorhand ingediend zijn. De dienst Verkeer & Mobiliteit levert de vergunning af.
  • Indien de inname van langere duur is, er een werfinrichting wordt voorzien of de hele straat afgesloten moet worden, verandert de termijn naar 3 weken. Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunning af.
  • De signalisatie moet voorzien worden door de aannemer van de werken.
  • De aannemer is verplicht om de omwonenden en garagehouders tijdig, minimum 7 dagen op voorhand, schriftelijk in te lichten van de voorziene activiteiten. De gedateerde strooibrief aan de bewoners dient eveneens digitaal te worden overgemaakt aan verkeer@zele.be.


Opgelet! Er wordt een belasting geheven op inname openbaar domein wanneer dit meer dan 3 dagen bedraagt.


Meer info

Dienst Verkeer & Mobiliteit
Markt 50, 9240 Zele
052 45 98 39 | verkeer@zele.be

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP