Gemeente Gemeente Zele

Gezinszorg

Deze dienst biedt huishoudelijke, verzorgende en/of sociale en morele hulp aan bij de begeleiding en ondersteuning van senioren, mensen met een handicap en gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn om deze taken te vervullen. De verzorgende komt aan huis en zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt, zodat men langer thuis kan blijven wonen.

Waaruit bestaat de hulp?

  • Huishoudelijke hulp: boodschappen doen, wassen en strijken, het bed dekken en verschonen, koken, verstel- en naaiwerk, onderhoud, ...
  • Persoonsverzorging: hulp bij algemene lichaamshygiëne, haarverzorging, gelaat en voeten, nagels knippen, ...
  • Algemene psychosociale ondersteuning: hulp bij administratie, sociale contacten leggen, meegaan naar dokter of specialist, ...
  • Algemene (ped)agogische ondersteuning: hulp bij verzorging en opvoeding van de kinderen, eenvoudige financiële verrichtingen, emotionele problemen, rouw, ...
Het aantal uren, de frequentie, het precieze takenpakket en het werkschema wordt afgesproken tijdens een overleg tussen jou en de maatschappelijk werker. Gezinshulp wordt hoofdzakelijk geboden van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 17 uur. Je kan ook 's nachts en in het weekend hulp krijgen. Je betaalt dan wel een extra toeslag bovenop de gewone bijdrage. De toeslag voor deze onregelmatige prestaties bedragen 30% voor prestaties op weekdagen tussen 20 uur 's avonds en 7 uur 's morgens en voor prestaties op zaterdagen. Voor prestaties op zon- en feestdagen bedraagt de toeslag 67%.
 

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen die zorg nodig heeft, kan een beroep doen op gezinshulp, ongeacht leeftijd, werkstatus of gezinssituatie. De redenen om een beroep te doen op gezinshulp kunnen heel verschillend zijn. Kan je door ziekte, een handicap, na een operatie of na je bevalling een aantal taken (tijdelijk) niet meer uitvoeren? Dan helpt de dienst je graag verder.
 

Hoe doe je een aanvraag?

Neem contact op via het nummer 052 45 68 57, mail naar thuiszorg@zele.be of ga langs bij de maatschappelijk werker, Koevliet 3. Na je aanvraag komt een maatschappelijk werker naar jou thuis. Zij stelt een sociaal onderzoek in en gaat na welke hulp je precies nodig hebt. Je betaalt een bijdrage voor de hulp in verhouding tot je inkomsten en gezinssituatie en dit volgens tariefschalen die het ministerieel besluit bepaalt.
 

Welke documenten heb je nodig?

  • je identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit van de inwonende personen
  • laatste pensioenstrookje of bewijs van inkomsten (ook vergoeding voor ongevallen, rentes, levensverzekering)
  • pensioenstrookje jaarlijks verlofgeld (meestal het strookje van de maand mei)
  • eventueel een bewijs van je invaliditeitspercentage en een bewijs van de tegemoetkoming die je hiervoor ontvangt (o.a. hulp aan bejaarden en andere)
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing (grondbelastingen) van eigendommen en landbouwgronden van het afgelopen jaar.
 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP