Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke strooidienst staat paraat

Gepubliceerd op  vr 20 dec 2019
Gemeente Zele houdt onze wegen ook bij een winterprik veilig. Dit betekent niet dat elke weg op elk ogenblik sneeuwen ijsvrij zal zijn, maar wél dat de gemeente alles doet wat gezien de omstandigheden mogelijk is. Een van de middelen om de wegen veilig te houden, is strooien met wegenzout.


Wie eerst?

In Zele wordt zowel preventief als curatief gestrooid. Het bestuur heeft hiervoor een strooiplan opgesteld: eerst worden de hulpdiensten en de belangrijkste toegangs- en verbindingswegen gestrooid, daarna het centrum. De weersomstandigheden worden nu beter opgevolgd, waardoor ’s nachts de volledige hoofdroute kan gestrooid worden om het aanvriezen tegen te gaan.

Wie niet?

Sommige straten en wijken worden niet gestrooid omdat ze weinig gebruikt worden. Voor een goede werking van het zout is voldoende autoverkeer na het strooien immers essentieel. Daarnaast heeft zout ook een negatieve invloed op de aanwezige beplanting en kwaliteit van het asfalt. De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Altijd paraat

Onze gemeentelijke strooidiensten staan dag en nacht stand-by om te starten met strooien, zodra ze hier opdracht toe krijgen. Het toekennen van de opdracht gebeurt door de politie indien het strooien buiten de diensturen moet gebeuren. Het strooien van de volledige route neemt ongeveer 4 uur in beslag. De kleine ronde met de centrumstraten wordt afgehandeld in anderhalf uur. Wanneer onze strooidiensten om 6 uur ’s ochtends worden ingeschakeld, is het dus vanzelfsprekend dat de wegen niet ijsvrij zijn tijdens de ochtendspits. Naast het strooien van de wegen voor het auto- en fietsverkeer staan onze diensten ook in voor het veilig houden van voetpaden aan en toegangswegen tot gemeentelijke gebouwen. Pas je rijstijl aan Wees extra voorzichtig op de baan bij hevige sneeuwval of ijzelvorming. Matig je snelheid, rijd defensief en houd rekening met het gedrag en eventuele beperkingen van de andere weggebruikers. Een gestrooide weg is geen garantie voor een ijsvrije weg.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP