Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De GECORO adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijke beleid van de gemeente.

De GECORO bestaat uit 13 leden. Zeven leden en hun plaatsvervangers vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke geledingen. Zes leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen. De deskundigheid van de leden hangt af van hun opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring. Daarnaast moeten ze ook voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Ook voor de deskundigen, behalve voor de voorzitter, zijn er plaatsvervangers aangeduid. Vertegenwoordigers van de politieke fracties mogen de vergadering bijwonen, maar bij beraadslaging en stemming over een dossier verlaten zij de vergadering.

De Gecoro is benoemd door de gemeenteraad en zetelt voor zes jaar.

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen

Maatschappelijke geleding

Effectief lid

Milieu- en natuurverenigingen

Patrick De Brauwer

Milieu- en natuurverenigingen

Glen Dierickx

Werkgevers

Paul De Roover

Werkgevers

Katrien Moens

Handelaars

Steffi Vanhulle

Handelaars

Roderique Coussens

Landbouwers

Marc De Maesschalck

Landbouwers

Luc De Maesschalck

Werknemers

Johan Quintelier

Werknemers

Sylvia Eeckman

Jeugd en gezin

Nanda Vercruyssen

Jeugd en gezin

Filip Bogaert

Patrimonium

Steven Van Hecke

Patrimonium

Martine Smet

Deskundigen

Effectief

Wouter Van Impe - Voorzitter

Eric Van Holewinckel

Bert De Vylder

Inge Temmerman

Guido Geerinck

Nele Vercauteren

Katrien De Witte

Ans De Vlieger

Matthias Vercauteren

Jo De Maesschalck

Rik Lootens

Als voorzitter werd aangesteld: Wouter Van Impe

Als vaste secretaris werd aangesteld: Joachim De Clerck

Leden

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP