Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De GECORO adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente.

De GECORO bestaat uit 13 leden. Negen leden en hun plaatsvervangers vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke geledingen. Vier leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen. De deskundigheid van de leden hangt af van hun opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring. Daarnaast moeten ze ook voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Ook voor de deskundigen, behalve dan voor de voorzitter, zijn er plaatsvervangers aangeduid. Vertegenwoordigers van de politieke fracties mogen de vergadering bijwonen, maar bij beraadslaging en stemming over een dossier verlaten zij de vergadering.

De Gecoro is benoemd door de gemeenteraad en zetelt voor zes jaar.

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen

Maatschappelijke geleding

Effectief lid

Plaatsvervanger

Milieu- en natuurverenigingen

Patrick De Brauwer

 

Jan Van Den Heuvel

 

Werkgevers

Paul De Roover

 

Brigitte Hoogewys

 

Handelaars

Godelieve Vandenbroucke

 

Wouter Van Impe

Landbouwers

Marc De Maesschalck

 

Luc De Maesschalck

 

Werknemers

Stefan Van Poppel

 

Coen Roosenstein

 

Werknemers

Marcella Zaman

 

Marga Metdepenningen

 

Verenigingsleven en culturele sector

Guido Geerinck

 

Deborah Buerms

 

Jeugd

Nanda Vercruyssen

 

Charlotte Praet

 

Verenigingen bekommerd om architecturaal en historisch patrimonium

Anne-Marie D’hooge

 

Steven Van Hecke

Deskundigen

Effectief

Plaatsvervanger

Gilbert De Graeve, landbouwkundig ingenieur

-

Eric Van Holewinckel, industrieel ingenieur

Bert De Vylder, geograaf-landmeter

 

Marc De Beule, voormalig ambtenaar dienst ruimtelijke ordening

Katrien De Witte – medewerker dienst ruimtelijke ordening Berlare

 

Inge Temmerman – architecte – ruimtelijk planner

Jolien Van De Velde, ir.architect

 

Als voorzitter werd aangesteld: Gilbert De Graeve

Als vaste secretaris werd aangesteld: Marie-Thérèse Poppe

Als plaatsvervangend secretaris werd aangesteld: Joachim De Clerck

 

Meer info: www.gecoro.info

 

Samenstelling

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP