Gemeente Gemeente Zele

Fietssnelweg F413

Wat is een fietssnelweg?

Fietssnelwegen zijn afzonderlijke fietsroutes, bestemd voor woon-werk- en woon-schoolverkeer op grotere afstand. De snelwegen zijn doorgaans gelegen op routes, waar autoverkeer maximaal geweerd wordt. Vaak zijn deze snelwegen gelegen naast spoorlijnen en/of rivieren. Ze vormen directe verbindingen tussen steden.

De provincies hebben een uniforme bewegwijzering uitgewerkt, zodat deze snelwegen herkenbaar zijn en een eigen officieel statuut krijgen.

Voor wie?

De fietssnelwegen zijn bedoeld voor alle fietsers, maar richten zich voornamelijk op mensen die zich van huis naar het werk of van huis naar de school verplaatsen (en terug).

Waar?

In Zele hebben we fietssnelweg F413: Lokeren - Zele, dit op volgende locaties:

  • Van E17 tot Binnenhof;
  • Van Rinkhout tot Huivelde

Voor meer informatie over de fietssnelwegen en om op een kaartje te bekijken waar deze gepland zijn, kan je terecht op de website over de fietssnelwegen.

Onderhoud:

Elke winter doen eigen stadsdiensten hun best om gladheid te bestrijden op o.a. de fietssnelwegen. Ook tijdens de zomermaanden gaan onze diensten (eigen stadsmedewerkers en aangestelde aannemers) op pad om de fietssnelwegen proper en vlot berijdbaar te houden.

Hiervoor krijgen we steun van de Provincie Oost-Vlaanderen via subsidies voor het regulier onderhoud van de fietssnelwegen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP