Gemeente Gemeente Zele

Familienaam voor minderjarige kinderen

Vanaf 1 juni 2014 is de nieuwe wet inzake naamkeuze voor minderjarige kinderen van kracht. Deze wet verandert het Belgische naamrecht ingrijpend.

Eerste kind geboren na 1 juni 2014

De ouders hebben volgende naamkeuze :

  • naam vader
  • naam moeder
  • dubbele naam in de volgorde die de ouders wensen.

Deze keuze is onherroepelijk en bepalend voor alle gemeenschappelijke kinderen die later nog geboren worden in het gezin.

De naamkeuze wordt gemaakt in de geboorteakte (dus bij de medewerker van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats).

Als slechts een van beide ouders de aangifte van geboorte doet, dan moet hij/zij een verklaring van naamkeuze meebrengen, ondertekend door beiden en gestaafd met identiteitskaart. Bij afwezigheid van keuze of in geval van onenigheid tussen ouders, draagt het kind de naam van de vader.

Gezin met minderjarige kinderen geboren voor 1 juni 2014

De bestaande naam van de kinderen (meestal naam vader) blijft behouden.

Naar aanleiding van de geboorte of adoptie van een broertje of zusje dat geboren wordt na 1 juni 2014 kunnen de ouders een naam kiezen voor al hun minderjarige kinderen. Zij moeten hiervoor een verklaring van naamsverandering ondertekenen bij de Dienst Burgerlijke Stand van de woonplaats en dit binnen het jaar na de geboorte van het kind.

Deze keuze kan slechts eenmaal gemaakt worden en geldt voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen van het gezin. De ouders moeten dan ook op erewoord verklaren dat de kinderen voor wie zij de naamsverandering aanvragen hun enige gemeenschappelijke kinderen zijn en dat er geen gemeenschappelijke meerderjarige kinderen zijn.

Prijs

Een attest van de keuze naamswijziging is gratis te verkrijgen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP