Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Evenementen en activiteiten

Gepubliceerd op  do 03 jun 2021

Deze zomer een activiteit of evenement organiseren

Evenementen mogen doorgaan met 200 personen binnen en 400 personen buiten.

Organiseer je een evenement of georganiseerde activiteit? (Lees hieronder de uitleg over de verschillen.)

 1. Bij een evenement, vul eerst het CERM (COVID event risk model) in via www.covideventriskmodel.be, sla het resultaat op en stuur het mee met je draaiboek.
 2. Bij inname openbaar domein (voetpad, straat, plein, ...) dien je ook een aanvraag in via https://app.eaglebe.com.
 3. Materiaal nodig? Ga naar https://reservaties.zele.be en log in of maak een account aan. Je materiaal online aanvragen kan tot vier weken voor een activiteit. Deadline gemist? Mail naar uitleendienst@zele.be.
 4. Download het draaiboek onderaan deze pagina en vul alles in.
 5. Dien je draaiboek + eventueel CERM in via evenementen@zele.be.
 6. De beoordeling volgt snel.

 

Het verschil tussen een evenement en een georganiseerde activiteit

Een evenement is een vooraf geplande, eenmalige gebeurtenis met een uniek karakter, publiek toegankelijk, met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers en georganiseerd op het openbaar of privaat domein. Vaak gaat het over muziek, kunst, sport, amusement, religie, wetenschap of een combinatie daarvan. Voorbeelden zijn:

 • fuif
 • straat- of wijkfeest
 • muziekfestival
 • kermis
 • braderij
 • jaarmarkt
 • rommelmarkt
 • wielerwedstrijd
 • autorally
 • handelsbeurs
 • ...

In het kader van corona moeten evenementen buiten georganiseerd worden door professionals en met naleving van de zeven minimale regels, evenals de toepassing van het geldende protocol.

Dien je draaiboek minimaal 14 dagen voor het geplande evenement in. Vergeet je CERM niet in te vullen.


Een georganiseerde activiteit is:

 • een vooraf geplande gebeurtenis of een doorlopend gebeuren met een eerder routinematig en repetitief karakter
 • vanuit een reguliere en regelmatige werking in een georganiseerd verband (zijnde door een vereniging, club, bedrijf, school, overheid, geloofsgemeenschap, ...)
 • publiek of semi-publiek (= enkel voor leden of select publiek) toegankelijk naargelang het doel en de aard van de gebeurtenis

In het kader van corona kunnen georganiseerde activiteiten indoor slechts plaatsvinden voor kinderen tot en met 12 jaar in groepen kleiner dan tien personen, of enkel in inrichtingen. Alle andere activiteiten moeten buiten georganiseerd worden met naleving van de zeven minimale regels, evenals de toepassing van het geldende protocol.

Voorafgaande toelating door de bevoegde lokale overheid is vereist. Dien je draaiboek minimaal 14 dagen voor de geplande activiteit in.

Heb je nog vragen en/of twijfels? Neem contact op met de gemeentelijke noodplancoördinator op het nummer 052 45 98 42.

 

Algemene richtlijnen activiteiten en evenementen

Dit overzicht beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen organisatoren en bezoekers/deelnemers zo veilig mogelijk te laten verlopen door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.

ALGEMEEN

 • Zorg ervoor dat het toegestane aantal personen nooit wordt overschreden.
 • Neem tijdig contact op met medewerkers (en met externen zoals leveranciers) die met jouw organisatie in contact komen, om hen te informeren over de regels. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten.
 • Maak alle afspraken zichtbaar.
 • Indien mogelijk en van toepassing: besteed aandacht aan de inrichting van de parking, bijvoorbeeld met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • De activiteit moet verplicht buiten worden georganiseerd, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Zorg steeds voor een goede verluchting.
 • De regels van art. 18 van het MB van 28 oktober 2020 blijven van toepassing (o.a. groepen niet mengen, enkel activiteiten zonder overnachting, ...).
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Respecteer de openings- en sluitingsuren.

AFSTAND

 • Bezoekers moeten binnen en buiten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. De afstandsmaatregel geldt ook voor het sanitair gedeelte.
 • Verplaatsingen van de bezoekers binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met anderen (en met medewerkers) in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van bezoekers naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen bezoekers.
 • Het maximale aantal personen (aan één tafel) moet gerespecteerd worden.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Voorzie minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid moeten worden gerespecteerd.

HYGIËNE

 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor medewerkers en bezoekers door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig (bijvoorbeeld toiletten).
 • Reinig tafels en stoelen grondig voor en na elk gebruik.
 • Medewerkers moet verplicht een mondmasker of alternatief in stof dragen.
 • Zorg voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door de medewerkers en bezoekers.

HORECA/CATERING

Voor de open terrassen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en ontvangstzalen en de terrassen gebruikt bij evenementen, voorstellingen en professionele wedstrijden, zijn de volgende regels van toepassing (ook voor catering):

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Je mag geen plexiglazen wand gebruiken om deze afstand te verkleinen.
 • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag wel altijd een tafel delen, ongeacht de grootte van dit huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.
 • Dranken en maaltijden worden verplicht buiten geconsumeerd.
 • De klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen.
 • De klanten en het personeel dragen een mondmasker of alternatief in stof, tenzij aan tafel of tijdens het eten of drinken.
 • De openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur.
 • Het geluidsniveau mag indoor de 80 decibels niet overschrijden.

Hoe meer alcohol er tijdens een event geconsumeerd wordt, hoe groter de kans dat de algemene COVID-veiligheidsmaatregelen niet/onvoldoende nageleefd worden. Vooral de regels rond social distancing en het consequent dragen van mondmaskers riskeren minder goed te worden nagevolgd. Daarom de volgende adviezen:

 • Let erop dat het nuttigen van drank niet als excuus wordt gebruikt om het mondmasker, waar verplicht/aangeraden, niet te hoeven dragen. Volg hiervoor strikt de maatregelen van het horecaprotocol op.
 • Informeer en sensibiliseer extra over de risico's van alcoholgebruik en COVID-onveilig gedrag. Maak ook de medewerkers bewust van deze bijkomende risico's (sensibiliserings- of informatieplan).
 • Handhaaf extra op COVID-onveilig gedrag (handhavingsplan). Vraag medewerkers om een oog in het zeil te houden voor problemen rond alcoholgebruik en geef mee hoe er sensibiliserend alsook handhavend kan worden opgetreden bij onveilig gedrag.
 • Beperk het alcoholaanbod in tijd, zeker bij events met een langdurige aanwezigheid (parameter 10). Als er problemen dreigen, stop dan zeker tijdig met het aanbieden van alcohol.
 • Beperk het aanbod van dranken met een hoog alcoholpercentage. Als je dan toch bier aanbiedt, kies dan beter voor alcoholarm bier.
 • Promoot zwakalcoholische en nog beter alcoholvrije dranken (bijvoorbeeld mocktails) als alternatief voor alcohol.

 

Interessante linken

Horecaprotocol: https://www.heropstarthoreca.be

Sportprotocol: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP