Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Evenementen en activiteiten

Gepubliceerd op  do 03 jun 2021

Evenementen
Tot en met 30 september 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.

Vanaf 1 oktober 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 500 personen binnen of 750 personen buiten.

De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. De specifieke horecaregels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen zijn niet van toepassing. De minimale regels en de protocollen van toepassing op inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector.
Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet mogelijk voor dit type evenementen.

Grotere evenementen zonder CST
Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:
• binnen worden georganiseerd voor een publiek tussen 200 personen (vanaf 1 oktober 500 personen) en 3000 personen
• buiten worden georganiseerd voor een publiek tussen 400 personen (vanaf 1 oktober 750 personen) en 5000 personen

Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:
• De regels van social distancing;
• Bezoekers dragen een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve op evenementen buiten, voor zover het publiek verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit;
• Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen dienen de striktere horeca regels zoals hierboven beschreven in het deel “Horeca” gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …);
• In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de regels zoals hierboven onder “Openbaar leven” gerespecteerd te worden (informatie over de geldende preventiemaatregelen, mondmasker, handhygiëne,…;
• De voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, moet worden verkregen.

In geval van compartimentering van het publiek kunnen de maximale aantallen bedoeld in het eerste en tweede lid worden overschreden, mits naleving van de volgende minimale regels en de toepasselijke protocollen:
1° er is geen vermenging mogelijk van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit;
2° er wordt per compartiment een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien;
3° de capaciteit van één compartiment is niet hoger dan het maximum aantal personen toegelaten zoals hierboven beschreven;
4° de capaciteit van alle compartimenten samen bedraagt niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de infrastructuur.

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing indien de organisatoren ervoor kiezen om het Covid Safe Ticket te gebruiken.

Het verschil tussen een evenement en een georganiseerde activiteit

Een evenement is een vooraf geplande, eenmalige gebeurtenis met een uniek karakter, publiek toegankelijk, met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers en georganiseerd op het openbaar of privaat domein. Vaak gaat het over muziek, kunst, sport, amusement, religie, wetenschap of een combinatie daarvan. Voorbeelden zijn:

 • fuif
 • straat- of wijkfeest
 • muziekfestival
 • kermis
 • braderij
 • jaarmarkt
 • rommelmarkt
 • wielerwedstrijd
 • autorally
 • handelsbeurs
 • ...

In het kader van corona moeten evenementen buiten georganiseerd worden door professionals en met naleving van de zeven minimale regels, evenals de toepassing van het geldende protocol.

Dien je draaiboek minimaal 14 dagen voor het geplande evenement in. Vergeet je CERM niet in te vullen.


Een georganiseerde activiteit is:

 • een vooraf geplande gebeurtenis of een doorlopend gebeuren met een eerder routinematig en repetitief karakter
 • vanuit een reguliere en regelmatige werking in een georganiseerd verband (zijnde door een vereniging, club, bedrijf, school, overheid, geloofsgemeenschap, ...)
 • publiek of semi-publiek (= enkel voor leden of select publiek) toegankelijk naargelang het doel en de aard van de gebeurtenis

In het kader van corona kunnen georganiseerde activiteiten indoor slechts plaatsvinden voor kinderen tot en met 12 jaar in groepen kleiner dan tien personen, of enkel in inrichtingen. Alle andere activiteiten moeten buiten georganiseerd worden met naleving van de zeven minimale regels, evenals de toepassing van het geldende protocol.

Voorafgaande toelating door de bevoegde lokale overheid is vereist. Dien je draaiboek minimaal 14 dagen voor de geplande activiteit in.

Heb je nog vragen en/of twijfels? Neem contact op met de gemeentelijke noodplancoördinator op het nummer 052 45 98 42.

 

Algemene richtlijnen activiteiten en evenementen

Dit overzicht beschrijft de noodzakelijke, minimale preventiemaatregelen om de contacten tussen organisatoren en bezoekers/deelnemers zo veilig mogelijk te laten verlopen door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden.

ALGEMEEN

 • Zorg ervoor dat het toegestane aantal personen nooit wordt overschreden.
 • Neem tijdig contact op met medewerkers (en met externen zoals leveranciers) die met jouw organisatie in contact komen, om hen te informeren over de regels. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot wie ze zich kunnen richten.
 • Maak alle afspraken zichtbaar.
 • Indien mogelijk en van toepassing: besteed aandacht aan de inrichting van de parking, bijvoorbeeld met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • De activiteit moet verplicht buiten worden georganiseerd, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Zorg steeds voor een goede verluchting.
 • De regels van art. 18 van het MB van 28 oktober 2020 blijven van toepassing (o.a. groepen niet mengen, enkel activiteiten zonder overnachting, ...).
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
 • Respecteer de openings- en sluitingsuren.

AFSTAND

 • Bezoekers moeten binnen en buiten de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. De afstandsmaatregel geldt ook voor het sanitair gedeelte.
 • Verplaatsingen van de bezoekers binnen de inrichting en naar buiten worden zo georganiseerd om elk contact met anderen (en met medewerkers) in alle omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter.
 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van bezoekers naar de tafels. Duid zelf de plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen bezoekers.
 • Het maximale aantal personen (aan één tafel) moet gerespecteerd worden.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Voorzie minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen.
 • De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid moeten worden gerespecteerd.

HYGIËNE

 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor medewerkers en bezoekers door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig (bijvoorbeeld toiletten).
 • Reinig tafels en stoelen grondig voor en na elk gebruik.
 • Medewerkers moet verplicht een mondmasker of alternatief in stof dragen.
 • Zorg voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en ruimtes die gebruikt worden door de medewerkers en bezoekers.

HORECA/CATERING

Voor de open terrassen, met inbegrip van de open terrassen van feest- en ontvangstzalen en de terrassen gebruikt bij evenementen, voorstellingen en professionele wedstrijden, zijn de volgende regels van toepassing (ook voor catering):

 • De tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd. Je mag geen plexiglazen wand gebruiken om deze afstand te verkleinen.
 • Een maximum van vier personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag wel altijd een tafel delen, ongeacht de grootte van dit huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
 • Elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan.
 • Dranken en maaltijden worden verplicht buiten geconsumeerd.
 • De klant mag de binnenruimte enkel occasioneel en kortstondig betreden om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen, om het open terras te betreden of om de rekening te betalen.
 • De klanten en het personeel dragen een mondmasker of alternatief in stof, tenzij aan tafel of tijdens het eten of drinken.
 • De openingsuren van de open terrassen zijn beperkt van 5 tot 23.30 uur.
 • Het geluidsniveau mag indoor de 80 decibels niet overschrijden.

Hoe meer alcohol er tijdens een event geconsumeerd wordt, hoe groter de kans dat de algemene COVID-veiligheidsmaatregelen niet/onvoldoende nageleefd worden. Vooral de regels rond social distancing en het consequent dragen van mondmaskers riskeren minder goed te worden nagevolgd. Daarom de volgende adviezen:

 • Let erop dat het nuttigen van drank niet als excuus wordt gebruikt om het mondmasker, waar verplicht/aangeraden, niet te hoeven dragen. Volg hiervoor strikt de maatregelen van het horecaprotocol op.
 • Informeer en sensibiliseer extra over de risico's van alcoholgebruik en COVID-onveilig gedrag. Maak ook de medewerkers bewust van deze bijkomende risico's (sensibiliserings- of informatieplan).
 • Handhaaf extra op COVID-onveilig gedrag (handhavingsplan). Vraag medewerkers om een oog in het zeil te houden voor problemen rond alcoholgebruik en geef mee hoe er sensibiliserend alsook handhavend kan worden opgetreden bij onveilig gedrag.
 • Beperk het alcoholaanbod in tijd, zeker bij events met een langdurige aanwezigheid (parameter 10). Als er problemen dreigen, stop dan zeker tijdig met het aanbieden van alcohol.
 • Beperk het aanbod van dranken met een hoog alcoholpercentage. Als je dan toch bier aanbiedt, kies dan beter voor alcoholarm bier.
 • Promoot zwakalcoholische en nog beter alcoholvrije dranken (bijvoorbeeld mocktails) als alternatief voor alcohol.

 

Interessante linken

Horecaprotocol: https://www.heropstarthoreca.be

Sportprotocol: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP