Gemeente Gemeente Zele

Evaluatie testfase: op weg naar meer verkeersleefbaarheid

Gepubliceerd op  di 22 aug 2023
Om een objectieve evaluatie mogelijk te maken werden zowel voor als tijdens de testfase van het nieuwe mobiliteitsplan de snelheid en het aantal voertuigen in tal van straten gemeten. We verzamelden ruim anderhalf gegevens over het Zeelse verkeerssysteem. Op 30 juni werd de testfase afgesloten.


Alle gegevens werden verwerkt in het allereerste verkeersleefbaarheidsrapport over onze gemeente. De eerste resultaten zijn hoopgevend, maar het werk is niet af. De komende jaren wordt verder gewerkt aan een veilige en aangename verkeersbeleving voor jong en oud.

Hoopvolle resultaten
Met het nieuwe verkeerssysteem wil jouw gemeentebestuur komaf maken met een aantal
knelpunten die al jarenlang de (verkeers)leefbaarheid van onze gemeente bedreigen. De tienduizenden auto’s per week die onze gemeente gewoon als snelle passage naar de E17 gebruiken, het doorgaand zwaar vervoer, de fietsonveiligheid, de snelheid in onze woonstraten, de verkeerschaos in de schoolomgevingen en de winkelkern ...

  • Uit de meetresultaten blijkt dat we het voorbije jaar een belangrijke stap zetten in de zoektocht naar oplossingen:
    Het aantal doorrijdende auto’s in de kern daalde met bijna 20%
  • Het totale aantal letselongevallen daalde met 49%, het aantal letselongevallen met fietsers met 40%
  • De snelheid in de meeste straten daalde met 10 tot 30%
  • Door de betere parkeerhandhaving ontstaat meer parkeerruimte voor bezoekers van onze handelskern

Hoopgevend, maar het werk is niet af …

Knelpunten benoemen
Het verkeersleefbaarheidsrapport benoemt naast de positieve punten van het nieuwe  verkeerssysteem ook de werkpunten op een heel transparante manier.
Enkele voorbeelden:

  • Nog steeds ruim 30.000 auto’s rijden wekelijks via de Kouterstraat door het centrum. Bijna 50% daarvan stopt niet in de kern, waardoor nog steeds onnodig gevaar wordt gecreëerd voor fietsers en voetgangers. De verkeersdruk in de Poststraat, Elststraat en Raakstraat ligt daardoor ook veel te hoog.
  • De Olmenlaan en Stokstraat worden teveel gekozen als snelle route naar de E17, wat de verkeersleefbaarheid in deze straten fel hypothekeert.
  • De slechte verkeersdoorstroming op de N47 (Europalaan) zorgt ervoor dat nog meer chauffeurs dan vroeger kiezen voor de Ommegangstraat om files in de avondspits te vermijden. Dat wordt gecombineerd met ca. 3.000 wagens extra die richting Dendermondebaan en Zandberg rijden.
  • Hoewel de snelheid in onze straten daalde, telt de politie nog steeds 27%  snelheidsovertredingen in de zone 30.

Verder werken
Er ligt dus nog heel wat werk op de plank. Dat is ook niet verwonderlijk. Het Zeelse verkeerssysteem bleef 40 jaar vrijwel ongewijzigd. Dat moderniseren en aanpassen aan hedendaagse normen inzake veiligheid en leefbaarheid, lukt niet in een paar maanden tijd. En dus werken we verder, op korte en op lange termijn.

De komende maanden staan alvast enkele belangrijke infrastructuurwerken op het programma: de heraanleg van de Markt, de ingebruikname van de rijkswachtparking, de renovatie van de voetpaden in de Kouterstraat, de herinrichting van de Lokerenbaan, de fietssuggestiestroken in de Elst- en Driesstraat, het aanbrengen van snelheidsremmers …

Ook op het vlak van sensibilisering en handhaving blijven we de nodige inspanningen leveren om Zelenaars uit te nodigen mee verantwoordelijkheid te nemen voor een verkeersleefbaar Zele. We monitoren de effecten van onze inspanningen door de verkeersevolutie op een aantal cruciale meetpunten jaarlijks te hermeten.


Het rapport
Het rapport bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt heel wat relevant (cijfer)materiaal verzameld om de mobiliteitsuitdaging voor Zele concreet te maken en richting te geven. Je vindt er ook een beschrijving van de doelstellingen, het participatietraject, het geleverde studiewerk, de beslissingen van de gemeenteraad en het onderzoeksopzet. In deel twee worden de eigenlijke testresultaten en de evaluatie verwerkt.


Het ganse rapport lezen? Dat kan op www.zele.be/meetresultaten.


Volksbevraging

Op 29 juni 2023 ontving het gemeentebestuur een verzoekschrift tot volksraadpleging over het nieuwe mobiliteitsplan. Daartoe dienden 3.000 rechtsgeldige handtekeningen te worden verzameld. De gemeentelijke administratie controleerde de petitielijsten in alle onafhankelijkheid. Ze legde daarbij de nodige mildheid aan de dag om zoveel mogelijk ondertekenaars te identificeren. Onzorgvuldigheden in namen, adressen en geboortedata werden indien mogelijk aangepast. Ook handtekeningen die afweken van de eID, maar voldoende herkenbaar waren, werden aanvaard.

De controle leverde volgend resultaat op:

Te controleren handtekeningen    4.074
Dubbele handtekeningen       247
Handtekeningen van niet-Zelenaars of Zelenaars jonger dan 16 jaar       210
Ontbrekende of afwijkende handtekeningen    1.088
Rechtsgeldige handtekeningen    2.529

Er werd één geval van manifeste schriftvervalsing vastgesteld.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP