Gemeente Gemeente Zele

Europese verkiezingen juni 2024

Gepubliceerd op  do 07 dec 2023
Registratie jonge Belgen en Europese burgers voor de Europese verkiezingen

Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Voorwaarden:

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  • een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  • minimum 16 jaar op 9 juni 2024
  • over stemrecht beschikken
  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst (kan vanaf 14 jaar)

Op 21 december 2023 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement; dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet van 01/06/2022 gedeeltelijk vernietigd had.

Deze nieuwe wet bepaalt het volgende:

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan. Nochtans zal de stemming voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Jonge Europeanen die in België verblijven moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.
Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht 
(omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement).

www.europeanelections.belgium.be of www.verkiezingen.fgov.be


Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP