Gemeente Gemeente Zele

Erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Onze medewerker legt de erkenning door de vader of moeder vast in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (bijvoorbeeld op het vlak van erfrecht) als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Is het kind minderjarig en niet-ontvoogd? Dan moet de moeder haar toestemming geven;
  • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven;
  • Is het kind meerderjarig of minderjarig ontvoogd? Dan moet enkel het kind toestemming geven. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren; 
  • bij de geboorteaangifte zelf;
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de medewerker van Team Burgerschap om een akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is.

Is de erkenning vóór de geboorte niet gebeurd in de gemeente waar het kind geboren wordt? Dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Is een van de ouders getrouwd met een andere partner? Dan moet de aangetrouwde partner op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaart;
  • doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP