Gemeente Gemeente Zele

Erfrechtverklaring

Sinds 29 mei 2009 moeten erfgenamen géén erfrechtverklaring meer laten opmaken bij het gemeentebestuur. Erfgenamen moeten wel een attest van erfopvolging aanvragen bij het registratiekantoor of een akte van erfopvolging bij de notaris. Het Vredegerecht maakt ook géén akte van bekendheid meer op.

Waar kan je terecht voor een erfopvolging?

  • een akte van erfopvolging wordt opgemaakt door de notaris
  • een attest van erfopvolging wordt afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor

OPGELET! Je kan niet terecht bij het registratiekantoor indien de erflater over een testament beschikte of om het even welke andere akte m.b.t. laatste wilsbeschikkingen, een huwelijkscontract of een akte ‘wijziging huwelijkse voorwaarden’ had laten opmaken. Ook indien er onbekwame erfgena(a)m(en) zijn, moet je bij de notaris gaan voor een erfopvolging. De notaris of ontvanger kan enkel weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken indien hij/zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

Prijs

  • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (€ 50,00), rechten op geschriften (€ 7,50), erelonen en aktekosten van de notaris in.
  • Het attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor is gratis (vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen en al de gegevens van de andere erfgenamen, zoals naam, voornaam, geboortedatum -en plaats, adres en eventueel het Rijksregisternummer van iedere betrokkene).

Meer info

Registratiekantoor Dendermonde 2, Begijnhoflaan 49 te 9200 Dendermonde
tel. 0257 53710, rzsj.registratie.dendermonde2@minfin.fed.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP