Gemeente Gemeente Zele

Enquête inkomens en levensomstandigheden

Gepubliceerd op  wo 26 feb 2020
Statbel, het Belgische statistiekbureau, neemt in Zele in de maanden februari tot en met september een enquête af bij enkele huishoudens. De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht wanneer de enquêteurs precies langskomen.

Het gaat over een enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) die op basis van een Europese Verordening door alle nationale statistische instellingen van de Europese Gemeenschap wordt georganiseerd.

Deze enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten moeten als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat één van onze enquêteurs  bij hen langskomt. De enquêtes worden afgenomen in februari, tot en met september 2020. Wie deelneemt, ontvangt een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de geïnvesteerde tijd. 

Meer info

FOD Economie - Contact Center
0800 120 33 | silc@economie.fgov.be | https://statbel.fgov.be/silc

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP