Gemeente Gemeente Zele

Energieprestatieregelgeving

Energieprestatieregelgeving in het algemeen

Vanaf 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht om betere energieprestaties in gebouwen te stimuleren. Europa wil met deze minimumeisen (in het kader van het Kyotoprotocol) de uitstoot van de broeikasgassen afkomstig van gebouwen verminderen. Er zijn drie soorten EPB-eisen te onderscheiden:

- thermische isolatie-eisen (K-peil)
- energieprestatie-eisen (E-peil)
- binnenklimaateisen (ventilatie)

De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties.

Een (ver-)bouwproject is EPB-plichtig als er een bouwvergunningsaanvraag of melding nodig is voor het project, tenzij uitzonderingen. De EPB-regelgeving is van toepassing op het volledige gebouw(-deel) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd of melding ingediend is.

Energieprestatieregelgeving en jouw project

 De specifieke eisen hangen af van:

- de datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend (zie ontvangstbewijs gemeente of postbewijs bij aangetekende verzending);
- de bestemming van een gebouw of gebouwdeel;
- de aard van de werkzaamheden.

Bij meerdere werkzaamheden binnen één bouwproject wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.

Meer info via https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/beleid/energieprestatieregelgeving of doe de test met de EPB-wegwijzer op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-wegwijzer

E-peilpremies

Is jouw woning energiezuiniger dan wat opgelegd is? Dan kan je mogelijk een tijdelijke vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen. Is dat niet het geval en denkt je dat je toch recht hebt op deze vermindering? Dien dan een bezwaarschrift in bij de Vlaamse Belastingdienst. Hoeveel deze vermindering bedraagt, hangt af van de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en het effectief gerealiseerde E-peil.

Meer info via https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen.

Ook via Fluvius, het onafhankelijke distributienetbedrijf, wordt rationeel energiegebruik (REG) gepromoot. Om energiebesparing aan te moedigen, onder andere door de realisatie van een laag E-peil, geeft Fluvius premies. De voorwaarden en premiebedragen zijn ook hiervoor afhankelijk van de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning en het effectief gerealiseerde E-peil. Meer informatie vind je op www.fluvius.be.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP