Gemeente Gemeente Zele

Echtscheiding

Een echtscheiding is het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
Er zijn drie soorten scheidingen:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 B.W.)
  • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 B.W.)
  • Een beperkte scheiding van tafel en bed

Procedure

Een vonnis van de rechtbank ontbindt een huwelijk. De Griffie van de rechtbank verwittigt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijkplaats die de uitgesproken echtscheiding vervolgens overschrijft in de registers van de Burgerlijke Stand.  

Afschrift echtscheidingsakte aanvragen

Je kan een afschrift van je eigen echtscheidingsakte aanvragen, maar je kan deze documenten ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen:

  • via de dienst Burgerlijke Stand
  • online via onderstaand e-loket

Een bijzondere gemachtigd (advocaat, notaris...) persoon kan ook instaan voor het aanvragen van deze documenten.

Prijs

gratis

Wat meebrengen?

De identiteitskaart van de aanvrager.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP