Gemeente Gemeente Zele

Drankvergunning

Vergunning voor het verstrekken van sterke dranken of voor het slijten van gegiste dranken

Als je start met een nieuwe horecazaak, moet je bij de dienst lokale economie een drankvergunning aanvragen. Deze vergunning heb je nodig om gegiste en/of sterke dranken te mogen serveren in je zaak. De vergunning moet minimaal 15 dagen voor de opening aangevraagd worden.

Procedure

Het aanvraagformulier kan je hieronder vinden of je vraagt het op via de Dienst Lokale Economie. Volgende documenten moet je bij je aanvraag toevoegen:

  1. Moraliteitsattest: op te vragen bij de dienst bevolking van de gemeente waar je woont
  2. Kopie identiteitskaart
  3. Kopie van de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand en ontploffing: verplicht voor publiek toegankelijke inrichtingen die groter zijn dan 50 m². Indien de ruimte kleiner is dan 50 m², dien je een verklaring toe te voegen waarin dat officieel bevestigd wordt. Dit is geen brandverzekering, neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer info.
  4. Bewijs inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): om het ondernemingsnummer te controleren, dien je een bewijs van inschrijving bij de KBO toe te voegen.

Afhandeling

Wanneer de dienst lokale economie het aanvraagformulier met bijhorende documenten heeft ontvangen, worden de wettelijke hygiënevoorwaarden van je horecazaak gecontroleerd en komt de brandweer langs voor een controlebezoek. Als alle adviezen gunstig zijn en het dossier is volledig, wordt de toelating tot het openen van de horecazaak en de vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken toegekend door de burgemeester.

Meer info

TIP: Download hieronder de horecabrochure. Hierin staan alle verplichtingen waaraan je als horecaonderneming moet voldoen. Een handige handleiding als je een nieuwe zaak start!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP