Gemeente Gemeente Zele

Drankvergunning

Vergunning voor de verstrekken van sterke en/of gegiste dranken

Als je start met een nieuwe horecazaak, moet je bij het Team Vrije Tijd & Beleving - Lokale Economie een drankvergunning aanvragen. Deze vergunning heb je nodig om gegiste en/of sterke dranken te mogen serveren in je zaak. De vergunning moet minimaal 45 dagen voor de opening aangevraagd worden.

Procedure

Het aanvraagformulier kan je hieronder vinden of je vraagt het op bij het Team Vrije Tijd & Beleving - Lokale Economie. Volgende documenten moet je bij je aanvraag toevoegen:

  1. Moraliteitsattest: op te vragen bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar je woont
  2. Kopie identiteitskaart
  3. Kopie van de verplichte objectieve aansprakelijkheidsverzekering in geval van brand en ontploffing: verplicht voor publiek toegankelijke inrichtingen die groter zijn dan 50 m². Indien de ruimte kleiner is dan 50 m², moet je een verklaring toevoegen waarin dat officieel bevestigd wordt. Dit is geen brandverzekering, neem contact op met je verzekeringsmaatschappij voor meer info.
  4. Bewijs inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): om het ondernemingsnummer te controleren, moet je een bewijs van inschrijving bij de KBO toevoegen.

Afhandeling

Wanneer het Team Vrije Tijd & Beleving - Lokale Economie het aanvraagformulier met bijhorende documenten heeft ontvangen, worden de wettelijke hygiënevoorwaarden van je horecazaak gecontroleerd en komt de brandweer langs voor een controlebezoek. Als alle adviezen gunstig zijn en het dossier is volledig, mag je horecazaak open en kent de burgemeester de drankvergunning toe.

Meer info

TIP: Download hieronder de horecabrochure. Hierin staan alle verplichtingen waaraan je als horecaonderneming moet voldoen. Een handige handleiding als je een nieuwe zaak start!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP