Gemeente Gemeente Zele

Diversiteitsambtenaar

De diversiteitsambtenaar heeft als taak alle bevolkingsgroepen te betrekken bij de Zeelse samenleving met in het bijzonder de mensen van vreemde origine. Daarvoor wordt er samengewerkt met de doelgroep zelf en met verschillende diensten en organisaties.

Er worden regelmatig projecten ontwikkeld. De recente projecten hebben vooral te maken met de bevordering van de kennis van het Nederlands en de samenleving.

Momenteel werkt de dienst diversiteit aan een diversiteitsplan voor de komende 6 jaar.  

Babbelonië

Elke donderdagnamiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur organiseren we samen met Vormingplus, het Agentschap Integratie en Inburgering en de Welzijnsschakels een ontmoetingsgroep voor anderstaligen en Nederlandstaligen in Kolleblomme, De Deckerstraat 3. Er wordt gepraat in groepjes en de gesprekken gaan over alledaagse dingen, kinderen en ouderen, feesten, werk ... Hiernaast maken we een wandeling, bezoeken we een organisatie, ... Kom gerust langs, inschrijven hoeft niet. Babbelonië gaat niet door in de schoolvakanties en op feestdagen.

Babbelonië is gratis!

Met Lola in het taalbad

Gedurende de twee laatste weken van augustus kunnen anderstalige kinderen tussen 5 en 8 jaar deelnemen aan het taalbad. Hun kennis van het Nederlands wordt op een speelse manier terug opgefrist zodat zij goed voorbereid kunnen starten aan het nieuwe schooljaar.

 Partners

De diversiteitsambtenaar is betrokken in verschillende overlegstructuren met onder andere ROTZ, het OCMW, de dienst Vrije Tijd, het Zeelse onderwijs, Agentschap Inburgering en Integratie enzovoort. 

Vragen over vluchtelingen?

Dagelijks stellen mensen zich vragen over de vluchtelingenproblematiek. Ze willen helpen, maar weten niet hoe of waar ze daarvoor terecht kunnen. Om een antwoord te bieden op alle vragen, lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de Vluchtelingen Infolijn. Gespecialiseerde medewerkers beantwoorden vragen snel en correct of verwijzen door.

De infolijn is elke werkdag te contacteren van 9.30 uur tot 12.30 uur via info@vluchtelingenwerk.be of 02 225 44 00.

Meer info

www.rotz.be 

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP