Gemeente Gemeente Zele

Dierenwelzijn

Verwaarloosde of mishandelde dieren

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kan je dat melden aan de overheid. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met de verkoop van dieren kan je melden.
Als je de eigenaar van het dier niet kent, kan Dierenwelzijn Vlaanderen niet optreden. In dat geval kan je contact opnemen met de politie die de eigenaar kan opsporen.

Hoe herken je een broodfokker?

Bij broodfokkers worden meer dan twee rassen aangeboden en zijn er non-stop pups en kittens te koop. Vaak krijg je het moederdier niet te zien en krijg je het jonge dier onmiddellijk mee.

Via onderstaande link kan je de complete checklist bekijken:

https://www.gaia.be/sites/default/files/campaigns/attachments/hoe_herken_je_een_slechte_kweker.pdf

Slachtoffer van broodfok?

 • Contacteer de politie en laat een PV opmaken.
 • Stuur een e-mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be met je klacht.
 • Neem contact op met je dierenarts, hij/zij kan gebruik maken van een meldpunt dat informatie verzamelt over broodfokkers.

-  Politie Berlare-Zele
   Poststraat 1, 9240 Zele
   e-mail: PZ.BerlareZele.Dierenwelzijn@police.belgium.eu 

-  Dienst Dierenwelzijn (algemeen)
   Graaf de Ferrarisgebouw
   Koning Albert II-laan 20 bus 8
   1000 Brussel
   e-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be

-  Inspectiedienst Dierenwelzijn
   VAC Gent – Virginie Loveling gebouw
   Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
   9000 Gent
   Tel. : 09/276 20 60
   Fax : 09/276 20 65
   e-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

-  Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD volksgezondheid
   
Eurostation II
   Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
   e-mail: info@health.belgium.be
   Meldpunt: https://www.vlaanderen.be/verwaarloosde-of-mishandelde-dieren-melden


Zwerfkattenproject

De gemeente beschikt jaarlijks over een budget om het aantal zwerfkatten binnen de perken te houden.

Mensen die zwerfkatten opmerken in hun buurt, kunnen vallen ontlenen om de dieren te vangen. De dieren worden niet gedood, ze worden ook niet definitief weggenomen. Ze worden gesteriliseerd of gecastreerd en nadien teruggeplaatst op de plaats waar ze werden gevangen. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers en zeven lokale dierenartsen.

Voor meer info kan je contact opnemen met het Team Omgeving via het nummer 052 45 98 44 of  milieu@zele.be.

Voor de opvang van kittens en huiskatten kan je contact opnemen met dierenpension Pet's CLover te Overmere:  0476 51 34 44 - 0494 16 76 76 of https://www.petsclover.be

Zwaargewonde (zwerf)katten kan je melden bij de politie (tel.: 052 45 98 45 - zone.5436.managment@police.be. Na controle op de aanwezigheid van een chip wordt de eigenaar van de kat op de hoogte gebracht. Indien de eigenaar niet gekend is, wordt de kat overgebracht naar een dierenarts voor onderzoek, behandeling of euthanasie.

Kadavers van dode (zwerf)katten, honden en andere dieren op openbaar domein kunnen gemeld worden bij de gemeente (tel: 052 45 98 44 – milieu@zele.be) en worden ook opgehaald door de gemeente. Als de eigenaar gekend is (na controle van de chip), wordt hij/zij op de hoogte gebracht.


Subsidie voor het onvruchtbaar maken, chippen en registreren van huiskatten

Vanaf 1 januari 2022 is het in Zele mogelijk om een deel van de dierenartskosten die door Zelenaars gemaakt zijn om hun kat onvruchtbaar te maken én te registeren, terug te krijgen via een subsidiereglement

Download hier het aanvraagformulier. Het subsidiereglement zelf kan je hier raadplegen.


Hond verloren gelopen. Wat moet ik doen?

Je verwittigt zo snel mogelijk de politie (052 45 98 45 - zone.5436.managment@police.be). Het is belangrijk je hond zo goed mogelijk te beschrijven met volgende kenmerken: ras, kleur, geslacht, chip, tatoeage, halsband, naam van de hond …

Daarnaast is het ook belangrijk dat de politie weet wie gecontacteerd moet worden bij het aantreffen van de verloren gelopen hond en op welk nummer. Geef dus zeker je contactgegevens door aan het commissariaat. De politie contacteert de eigenaar bij het aantreffen van de hond. Als de hond geregistreerd is, en dus drager is van een microchip of tatoeage, is het eenvoudiger voor de politie om de eigenaar en de hond terug te vinden.


Ik vind een gewond dier. Wat doe ik?

Hoe eerder het dier de gepaste zorgen kan krijgen, hoe groter zijn kans wordt naar de natuur te kunnen terugkeren. Het dier moet immers gepaste voeding en verzorging krijgen, naargelang de soort en haar behoeften. Daarom onderneem je best zelf niets en breng je het dier in kwestie zo vlug mogelijk over naar een erkend Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. Daar beschikken de verantwoordelijke en zijn dierenarts over de nodige expertise. Je mag altijd eens bellen om uw probleem voor te leggen aan mensen met meer ervaring.

Indien je het dier zelf niet kunt brengen en het behoort tot de wilde fauna, dus geen exoot of gedomesticeerde soort kan je het dier ook laten ophalen door het 'Wildlife Taxi Team 03 / 331 97 00. DIt tussen 09 uur en 21 uur. Zij brengen deze dieren gratis vrijwillig over tot bij het dichtstbijzijnde opvangcentrum. Er 10 Vlaamse OpvangCentra.

Bovendien moet je in acht nemen dat eigenlijk alle vogels en zoogdieren een wettelijke bescherming genieten en dat men ze eigenlijk niet zonder vergunning in bezit mag houden. Contacteer ons daarom zo snel mogelijk. Elk jaar vangen onze opvangcentra ongeveer 30.000 noodlijdende wilde vogels en 5.000 wilde zoogdieren op, waarvan gemiddeld 58% terug in de natuur kan worden vrijgelaten. Aarzel dus niet om een dier binnen te brengen want hier is de nodige kennis en ervaring aanwezig!

Meer info over wat je kan/mag doen bij een dier in nood kan je terugvinden op deze website.


Opvang van dieren tegen betaling

Als je regelmatig dieren opvangt, dan heb je een erkenningsnummer nodig.

Je moet erkend zijn als pensionhouder door de dienst dierenwelzijn als:

 • je regelmatig honden of katten van iemand anders opvangt
 • je deze dieren onderdak en de nodige zorg geeft
 • dit gedurende een beperkte tijd doet
 • een vergoeding ontvangt voor de opvang

Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Een erkenningsnummer aanvragen kan via: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/opvang-van-dieren-tegen-betaling

Een lijst met erkende Vlaamse adressen waar tegen betaling de dienst opvang van hond of kat wettelijk mag uitgevoerd worden, vind je hier.


Bescherm je dieren in de buurt van het spoor

Jaarlijks lopen uitgebroken dieren in en rond de sporen met soms fatale afloop. Cijfers van infrastructuurbeheerder Infrabel tonen aan dat er ook in onze gemeente regelmatig voorvallen zijn.

Bescherm jouw dieren en omhein je tuin en/of weide op de juiste manier!

Hieronder vind je de aanbevelingen terug: https://infrabel.be/nl/dieren


Duiven

In het centrum van de gemeente of in het groen, duiven duiken overal op. In het centrum zorgen verwilderde stadsduiven vaak voor overlast. Hun uitwerpselen beschadigen en ontsieren gebouwen, straten, standbeelden en pleinen. Bovendien zijn ze vaak erg opdringerig.

Ook in landbouwgebieden kunnen duiven voor problemen zorgen. Dit omdat zaaizaden, kiemplanten en granen bovenaan hun menukaart prijken. 

Stadsduiven zoeken de hele dag naar voedsel en pikken overal een graantje mee. Ze komen zelden alleen en daarin schuilt vaak het probleem. Van een enkele duif ondervind je niet snel hinder, maar wanneer ze in groep op je eigendom neerstrijken, kan de schade snel oplopen. Ook op het openbaar domein zijn de kosten voor de gemeenschap bijzonder hoog.

Geef duiven geen eten

 •  Het is slecht voor de vogels:
  • Brood is niet goed voor duiven en andere vogels. Het vult hun maag, maar bevat te weinig voedingsstoffen, waardoor ze ziek worden.
  • Als duiven zelf hun eten moeten zoeken, krijgen zij minder maar gezondere jongen. Op die manier blijft het aantal duiven in de gemeente beperkt.
 •  Het is slecht voor de omgeving:
  • Voedsel dat blijft liggen zorgt voor schimmel, het trekt ook ongedierte zoals ratten aan.
  • De poep en de nesten van duiven:
   • zorgen voor verstoppingen van dakgoten en afvoerbuizen
   • tasten gebouwen, monumenten en verflagen aan
   • vervuilen pleinen en straten
 •  Denk eraan:

Volgens het algemeen politiereglement is het verboden wilde, verwilderde of rondzwervende dieren te voederen op openbare plaatsen, tenzij mits toestemming van de burgemeester.

Hou de buurt proper en de duiven mee gezond

Je mag geen duiven voederen, maar je kan wel meehelpen om ze gezond en de buurt proper te houden.

 •  Laat geen afval achter
  • Huisvuil en/of GFT-afval in een gesloten container, vogels die afval eten worden ziek
  • Plant natuurlijk voedsel in uw tuin, vlierbessen, tarwe, peulen, … planten die ze zelf zoeken en hen niet ziek maken
  • Gebruik geen pesticiden in uw tuin
  • Poets regelmatig uw vensterbanken en balkons
  • Plaats pinnetjes op de gevel of vensterbanken van uw woning, zodat duiven hierop geen nesten kunnen maken

Meer info

Heb je duivenoverlast? Vul dan onderstaand meldingsformulier in.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP