Gemeente Gemeente Zele

Dierenwelzijn

Verwaarloosde of mishandelde dieren

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kan je dat melden aan de overheid. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met de verkoop van dieren kan je melden.
Indien je de eigenaar van het dier niet kent, kan de dienst Dierenwelzijn niet optreden. In dat geval kan je contact opnemen met de politie die de eigenaar kan opsporen.

-  Politie Berlare-Zele
   Poststraat 1, 9240 Zele
   e-mail: zone.5436.management@police.be

-  Dienst Dierenwelzijn (algemeen)
   Graaf de Ferrarisgebouw
   Koning Albert II-laan 20 bus 8
   1000 Brussel
   e-mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be

-  Inspectiedienst Dierenwelzijn
   VAC Gent – Virginie Loveling gebouw
   Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77
   9000 Gent
   Tel. : 09/276 20 60
   Fax : 09/276 20 65
   e-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

-  Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD volksgezondheid
   
Eurostation II
   Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
   e-mail: info@health.belgium.be

   Meldpunt: http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn/meld-een-verwaarloosd-of-mishandeld-dier

 

Zwerfkattenproject

De Milieudienst beschikt jaarlijks over een budget om het aantal zwerfkatten in de gemeente binnen de perken te houden.

Mensen die zwerfkatten opmerken in hun buurt, kunnen vallen ontlenen om de dieren te vangen. De dieren worden niet gedood, ze worden ook niet definitief weggenomen. Ze worden gesteriliseerd of gecastreerd en nadien teruggeplaatst op de plaats waar ze werden gevangen. Hiervoor werken we samen met vrijwilligers en vier lokale dierenartsen.

Voor meer info kan je contact opnemen met de milieudienst: Tel.: 052 45 98 44 – milieu@zele.be.

Voor de opvang van kittens en huiskatten werken wij samen met de VZW Zeelse Zwerfkittens:https://nl-nl.facebook.com/zeelsezwerfkittens

Zwaargewonde (zwerf)katten kunnen gemeld worden bij de politie (tel.: 052 45 98 45 - zone.5436.managment@police.be. Ze worden opgehaald door de politie of gemeentedienst, na de controle op de aanwezigheid van een chip wordt de eigenaar van de kat op de hoogte gebracht. Indien de eigenaar niet gekend is, wordt de kat overgebracht naar een dierenarts voor onderzoek, behandeling of euthanasie.

Kadavers van dode (zwerf)katten, honden en andere dieren op openbaar domein kunnen gemeld worden bij de gemeente (tel: 052 45 98 44 – milieu@zele.be). Ze worden opgehaald door de gemeentedienst. Ingeval de eigenaar gekend is (na controle van de chip) wordt de eigenaar op de hoogte gebracht.

 

Hond verloren gelopen. Wat moet ik doen?

Je verwittigt zo snel mogelijk de politie (052 45 98 45 - zone.5436.managment@police.be). Het is belangrijk je hond zo goed mogelijk te beschrijven aan de hand van volgende kenmerken: ras, kleur, geslacht, chip, tatoeage, halsband, naam van de hond, … .

Daarnaast is het ook belangrijk dat de politie weet wie gecontacteerd dient te worden bij het aantreffen van de verloren gelopen hond en op welk nummer. Geef dus zeker jecontactgegevens door aan het commissariaat. De politie contacteert de eigenaar bij het aantreffen van de hond. Als de hond geregistreerd is en dus drager van een microchip of tatoeage dan is het eenvoudiger voor de politie om de eigenaar en de hond terug te vinden.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP