Gemeente Gemeente Zele

Team Personeel & Organisatie

Team Personeel & Organisatie heeft in eerste instantie een interne, ondersteunende functie, met als hoofdtaken het ontwikkelen, op punt stellen en uitvoeren van het algemene personeelsbeleid en het beheren van de individuele dossiers van de leden van het gemeentepersoneel.

Het team staat verder ook in voor vorming en selectie. Ze streven naar een competentiegericht organisatiebeleid. Zo kan de werknemer zich persoonlijk en in team ontwikkelen in de vorm van een aangepast vormings- en opleidingsaanbod, concrete doelstellingen en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP