Gemeente Gemeente Zele

Team Infrastructuur & Mobiliteit

Team Infrastructuur & Mobiliteit plant, coördineert en volgt werken op die uitgevoerd worden binnen de publieke ruimte of aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Aanvragen voor werken op openbaar domein (rioolaansluitingen, opritten en boordstenen) gaan via dit team. Ook het aankopen van gebouwen, gronden en materialen en het draaiende houden van de uitleendienst behoort tot hun pakket.

Ook de verkeerswetgeving en –reglementering, signalisatie bij evenementen verschillende activiteiten en vergunningen staan ze in voor inname van het openbaar domein (wielerwedstrijden, plaatsen van containers, verhuizingen … ) nemen de collega's van dit team voor hun rekening.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP