Gemeente Gemeente Zele

Team Infrastructuur & Mobiliteit

Team Infrastructuur & Mobiliteit plant, coördineert en volgt werken op die uitgevoerd worden binnen de publieke ruimte of aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur. Aanvragen voor werken op openbaar domein (rioolaansluitingen, opritten en boordstenen) gaan via dit team. Ook de aankoop van gebouwen, gronden en materialen en het draaiende houden van de uitleendienst behoort tot hun pakket.

Ook de verkeerswetgeving en –reglementeringnemen de collega's van dit team voor hun rekening, naast de signalisatie bij evenementen, verschillende activiteiten en vergunningen, waarbij ze instaan voor inname van het openbaar domein (wielerwedstrijden, plaatsen van containers, verhuizingen, …).

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP