Gemeente Gemeente Zele

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De GECORO adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de gemeente.

De GECORO bestaat uit 13 leden. Negen leden en hun plaatsvervangers vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke geledingen. Vier leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen. De deskundigheid van de leden hangt af van hun opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring. Daarnaast moeten ze ook voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Ook voor de deskundigen, behalve dan voor de voorzitter, zijn er plaatsvervangers aangeduid. Vertegenwoordigers van de politieke fracties mogen de vergadering bijwonen, maar bij beraadslaging en stemming over een dossier verlaten zij de vergadering.

De Gecoro is benoemd door de gemeenteraad en zetelt voor zes jaar.

Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen

Maatschappelijke geleding

Effectief lid

Plaatsvervanger

Milieu- en natuurverenigingen

Patrick De Brauwer

Jan Van Den Heuvel

Werkgevers

Paul De Roover

Brigitte Hoogewys

Handelaars

Godelieve Vandenbroucke

Wouter Van Impe

Landbouwers

Marc De Maesschalck

Luc De Maesschalck

Werknemers

Stefan Van Poppel

Coen Roosenstein

Werknemers

Marcella Zaman

Marga Metdepenningen

Verenigingsleven en culturele sector

Guido Geerinck

Deborah Buerms

Jeugd

Nanda Vercruyssen

Charlotte Praet

Verenigingen bekommerd om architecturaal en historisch patrimonium

Anne-Marie D’hooge

Steven Van Hecke

Deskundigen

Effectief

Plaatsvervanger

Gilbert De Graeve, landbouwkundig ingenieur

-

Eric Van Holewinckel, industrieel ingenieur

Bert De Vylder, geograaf-landmeter

Marc De Beule, voormalig ambtenaar dienst ruimtelijke ordening

Katrien De Witte – medewerker dienst ruimtelijke ordening Berlare

Inge Temmerman – architecte – ruimtelijk planner

Jolien Van De Velde, ir.architect

Als voorzitter werd aangesteld: Gilbert De Graeve

Als vaste secretaris werd aangesteld: Marie-Thérèse Poppe

Als plaatsvervangend secretaris werd aangesteld: Joachim De Clerck

Meer info: www.gecoro.info

Samenstelling

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP