Gemeente Gemeente Zele

Deelmobiliteit

Blue-bike deelfietsen

Sinds de zomer van 2021 staan er Blue-bike deelfietsen aan het station in Zele. Deze deelfietsen vormen deel van een netwerk op 70 Belgische locaties dichtbij stopplaatsen van het openbaar vervoer. Het project kadert binnen de klimaatdoelstelling van Zele om meer in te zetten op milieuvriendelijke vervoermiddelen, en past perfect in de ambitie om van Zele een échte fietsgemeente te maken. Per rit van 24 uur betalen de gemeente en de Vlaamse overheid elk één euro, zodat de gebruiker niet het volledige bedrag van 3,15 euro betaalt, maar slechts 1,15 euro.

www.blue-bike.be

Share-Mobility deelwagens

De gemeente Zele ondertekende het burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact en engageert zich daardoor om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Het bestuur heeft zelfs de ambitie om tegen 2050 als gemeente volledig klimaatneutraal te worden. Dat wil zeggen dat allemaal samen evenveel CO2 uitstoten als dat de natuur kan opnemen.
Mobiliteit is goed voor één derde van de Zeelse CO2-uitstoot en dus moeten we op zoek naar alternatieven.

Eén van de oplossing is autodelen. Het gemeentebestuur kreeg alsmaar meer vragen over het opstarten van een deelwagensysteem in onze gemeente. Het draagvlak voor deze alternatieve manier van zich verplaatsen wordt dan ook alsmaar groter. Daarom besliste het schepencollege in september 2021 om in te stappen in het deelwagensysteem van Share4Mobility.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen alle Zelenaar gebruik maken van 2 elektrische deelwagens aan het gemeentehuis. Momenteel zijn het nog twee dezelfde wagens, maar tegen de zomer van 2022 wordt er één wagen vervangen door een iets groter exemplaar.

De beheerder van de deelwagens is Van Damme Share. Een autoverdeler die instaat voor het beheer en de opvolging van de wagens. Meer info kan je terugvinden via Carsharing – Renault Wieze.

De voordelen van autodelen
Autodelen vermindert het aantal auto’s in de gemeente, de files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk op straat én de kost voor jou als gebruiker voor het gebruik van een wagen en andere voertuigen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Wist je dat je wagen 95% van de tijd stil staat en dus alleen maar geld kost? Bij autodelen hoef je zich daar al geen zorgen meer over te maken.

Kostenefficiënt: Een gemiddeld gezin betaalt jaarlijks 5.000 euro voor een wagen (verzekering, onderhoud, belastingen, aankoop, …). Door enkel het effectieve verbruik te betalen kan je jaarlijks een heleboel geld uitsparen. Je kan je persoonlijk autodeelvoordeel hier berekenen of bekijken hoeveel anderen al hebben bespaard.
Meer vrijheid: Reserveer een voertuig op maat van je situatie. Inkopen doen? Gebruik dan de grotere wagen. Alleen op stap? Dan heb je een kleinere wagen.
Minder zorgen: je verliest geen tijd aan praktische of administratieve zaken zoals verzekering in orde brengen, onderhoud, poetsen, naar de keuring gaan, …
Goed voor het klimaat: Zonder (tweede) wagen op je oprit denk je bewuster na over andere mogelijkheden om je te verplaatsen (te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, …). Autodelers rijden minder kilometers en dankzij de elektrische wagens stoten ze geen CO2 meer uit. Wist je dat een elektrische wagen 81% minder CO2 uitstoot over de hele levenscyclus dan een wagen met verbrandingsmotor? Zo besparen we per deelwagen meteen 18 ton CO2 uit!
Meer ruimte: Een gedeelde wagen vervangt al snel 5 tot 10 privéwagens. Autodelen zorgt voor minder geparkeerde voertuigen in je buurt. Dat betekent dat er meer ruimte en zuurstof ontstaat in je buurt of oprit op garage om iets leuks mee te doen.
Sociaal: Een eigen wagen is niet voor iedereen betaalbaar. Gedeelde mobiliteit biedt de mogelijkheden aan deze mensen om zich toch af en toe flexibel te verplaatsen. Daarbij komt dat het Zeelse deelwagensysteem geen vaste abonnementskost vraagt wat de drempel om in te stappen nog lager maakt.

Voor wie?
Elke inwoner van Zele die in het bezit is van een rijbewijs B kan aanspraak maken op de deelwagens

Aan de slag
1. Via de QR-code (zie bijlage) word je omgeleid naar de app “Share4Mobility”. Of je kan die ook gewoon downloaden in de App-store van Google Play of Apple door te zoeken naar ‘SHARE Mobility’.
2. Download de app en vul al je gegevens in. (Tip: hou je rijbewijs en E-ID dichtbij)
3. Volg alle stappen die in de app vermeld staan
4. Na de goedkeuring van de beheerder kan je aan de slag en kan je genieten van de voordelen van elektrisch rijden en deelwagens.

Wat kost het?

Voor het gebruik van de Zeelse deelwagens betaal je geen vaste abonnementskost. Dat wil dus zeggen dat je enkel betaalt als je er rijdt. Dat zorgt er voor dat de drempel om te starten met autodelen veel lager is. Hieronder kan je de kostprijs per type wagen terugvinden:

Renault Zoë: 4 euro per uur, + 0,20 euro per km of 29 euro per dag en 0,20 euro per km
Renault Kangoo: 5 euro per uur + 0,20 euro per km, of 36 euro per dag + 0,20 euro per km

Instructiefilmpjes

1. registreren

2. reserveren

3. reservatie starten

4. tijdens het rijden

5. reservatie stoppen

6. elektrisch rijden

7. registreren

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP