Gemeente Gemeente Zele

Lokale Economie

Als we willen dat de Zeelse handelskern een blijvende plaats verwerft naast de succesvolle e-commerce en de baanwinkels die als paddenstoelen uit de grond schieten, dan is hij dringend aan een update toe. Meer ontmoeting, meer comfort, meer beleving …

Om lokaal winkelen aan te moedigen moet het belevingskarakter van onze kern gevoelig omhoog. Het gemeentebestuur wil er daarom voor zorgen dat ‘runshoppers’ snel en veilig hun boodschappen kunnen doen, terwijl ‘funshoppers’ kunnen genieten van etalages en terrasjes in een groen en gezellig kader. Op maat van Zele, weliswaar.

We schakelden CityD/WES in, gespecialiseerd in de ontwikkeling van beleidsvisies op het vlak van kernversterking en participatietrajecten met ondernemers en handelaars. CityD/Wes is met onze ondernemers in gesprek gegaan zodat hun bekommernissen maximaal worden verzoend met de ambities van het gemeentebestuur voor de ontwikkeling van de Zeelse kern. Ook organiseerden zij een passantenbevraging op verschillende momenten. Op 22 maart 2022 stelde CityD/Wes de resultaten voor tijdens een overleg met de Zeelse middenstand.

Zele tekende ook in op een aanbod van de Vlaamse Overheid en haalde zo De Profploeg naar Zele. Een groep van 10 bureaus, elk met hun expertise op het vlak van handelskernversterking, begeleidt onze handelaars op weg naar de toekomst en helpt ons hefbomen aan te reiken om nieuwe starters aan te trekken. Meer info over de Profploeg vind je op www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/de-profploeg. We zitten volop in de uitvoeringsfase. Een verslag van de realisaties volgt nog.

Op 21 februari 2022 werd de Zeelse middenstand uitgenodigd voor een participatiemoment. Atelier Horizon, ontwerper van de pleinenroute, ging dieper in op de specifieke noden en bezorgdheden van de middenstand over de verschillende pleinen en de Kouterstraat.
De Zeelse middenstand werd een tweede maal uitgenodigd op 7 juni 2022 voor een tentoonstellingsmoment betreft de pleinenroute. Atelier Horizon presenteerde de voorlopige ontwerpen van de Pleinroute inclusief vraag -en antwoordsessie. Deze voorstellen zijn uitgewerkt op basis van input vanuit het participatietraject dat een eerste keer samenkwam op 21 februari 2022 en de participatiebus die langs alle pleinen passeerde op 25 en 26 februari 2022 om in dialoog te gaan met de Zelenaar. Met deze tussentijdse voorstelling willen we de Zeelse middenstand blijven betrekken bij het herontwerp van de publieke ruimte.

Daarnaast creëerden we vier verschillende werkgroepen waarbij we de input van de Zeelse handelaars vragen en samen in dialoog gaan.

Werkgroep 1: Monitoring circulatieplan: mobiliteit en economische impact
Welke parkeerregimes hanteren we?
Hoe stemmen we de verschillende parkeerregimes (kort/lang/rand …) ruimtelijk best op elkaar af?
De economie is onderhevig aan heel wat invloeden, ook lokaal. Om de economische impact van een maatregel/verandering in kaart te brengen is een permanent monitoringsysteem noodzakelijk. Op basis daarvan kunnen instrumenten ontwikkeld worden om de evolutie naar een nieuw evenwicht te begeleiden. Hoe pakken we die monitoring op een objectieve manier aan, rekening houdend met de bredere economische situatie/evolutie?

Werkgroep 2: Vergroening – verfraaiing
Hoe kunnen we zichtbaar de beeldkwaliteit van de handelskern versterken?
Hoe kunnen we het aangenaam maken om in de kern te vertoeven?
Het doel is om een plan op te maken van het kernwinkelgebied en aangrenzende zones met concrete acties en komaf te maken met het ‘grijs en versteend’ imago van Zele.

Werkgroep 3: Aanpak leegstand – diversiteit
Hoe versterken we de dynamiek van de handelskern en pakken we de leegstand aan?
We evalueren het huidige leegstandsbeleid en zoeken naar innovatieve oplossingen.
We maken een actieplan op met als focus mogelijke thema’s: leven in de kern brengen, activerend leegstandsbeleid, …
Hoe brengen we de verschillende gemeenschappen met elkaar in contact.
Hoe trekken we potentiële nieuwe handelaars aan?

Werkgroep 4: Communicatie en promotie

Opmaken van een jaarplanning met een overzicht van middenstandsacties
Samenwerkingen tussen verschillende handelaars
Hoe kunnen we de samenwerking tussen gemeente – handelaars verbeteren en welke rol kan de gemeente spelen?

Wil je als handelaar ook jouw steentje bijdragen en heb je zin om mee te denken en nieuwe middenstandsinitiatieven uit te werken? Laat het dan zeker weten via economie@zele.be en we houden je op de hoogte waar en wanneer het volgende overleg plaatsvindt.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP