Gemeente Gemeente Zele

De Kern - mobiliteitsplan

UPDATE:

Vanaf 3 april worden enkele aanpassingen in het circulatieplan doorgevoerd. Op www.zele.be/aanpassingen-circulatieplan kom je alvast te weten over welke aanpassingen het gaat. Als je geen zin hebt om te lezen, vind je hieronder een filmpje waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. 

Zele kampt met een aantal problemen die al jarenlang de leefbaarheid van onze gemeente- en handelskern bedreigen. We willen de snelheid uit onze straten halen, de fietsveiligheid verhogen, de fijnstof- en CO2-uitstoot door het sluipverkeer in onze kern stoppen en onze handelskern opwaarderen tot een veilige, gezonde en gezellige omgeving die voor iedereen bereikbaar is.
Daarom werken we intens aan een hertekening van ons verkeerssysteem. Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. Er is degelijk studiewerk verricht. Vooraleer definitief tot veranderingen over te gaan, wordt ook uitgebreid getest.

Op deze pagina vind je alle info terug over het traject, het circulatie-, fiets- en parkeerplan.
Laat dit je overtuigen deze noodzakelijke verandering een kans te geven.

Geen zin om alles te lezen? Bekijk dan de filmpjes bij de principes op www.zele.be/mobiliteitsplan-stap-voor-stap.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP