Gemeente Gemeente Zele

WZC De Meander

Senioren (65+) die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in het woonzorgcentrum. Personen jonger dan 65 jaar met een zwaar zorgprofiel kunnen ook opgenomen worden mits kennisgeving en voorafgaand akkoord van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan 140 bewoners, waarvan 94 bewoners met een hoge graad van zorgbehoefte. In een moderne, maar tevens huiselijke omgeving, beschikt de bewoner over een ruime kamer met een eigen toiletruimte, koelkast en televisie. Naast de aanwezigheid van een moderne en goede infrastructuur, garandeert de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel ook dat de bewoner verzekerd is van kwalitatieve zorg. Bovendien is in elke kamer ook een noodoproepsysteem aanwezig, waardoor de bewoner steeds contact kan opnemen met het personeel. Senioren met dementieproblemen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen terecht op onze afdeling voor personen met dementie.
 

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 66,27 per dag per persoon. Alle kamers zijn éénpersoonskamers.
 

Inbegrepen in de dagprijs:

 • de verpleegkundige verzorging
 • incontinentiemateriaal
 • onderhoud van de kamer
 • maaltijden en drank bij de maaltijd, koffie en water onbeperkt
 • standaard toiletartikelen
 • koelkast, kabelaansluiting en tv op kamer
 • paramedische verstrekkingen (bij opname onder RVT erkenning)

Niet inbegrepen in dagprijs:

 • kapperskosten, pedicure, manicure, esthetische verzorging
 • aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van telefoon en internet
 • consulten artsen
 • vervoerskosten, hospitalisatiekosten
 • was persoonlijk linnen
 • bijvoedingen
 • medicatie, inclusief verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
 • paramedische verstrekkingen (bij opname onder ROB erkenning)
 

Opname woonzorgcentrum

 
Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg als je opgenomen wil worden in het woonzorgcentrum. Die is elke dag bereikbaar, maar je maakt het best op voorhand een afspraak via het nummer 052 45 68 59, het nummer 052 45 68 58 of via woonzorgcentrum@zele.be.
De maatschappelijk werker onderzoekt je vraag tot opname. Hiervoor moet je enkele persoonlijke gegevens doorgeven. Er wordt ook nagegaan of een opname in een woonzorgcentrum de enige en de meest aangewezen oplossing is. Op basis van dit onderzoek wordt een beslissing genomen.

Om de eerste afspraak vlot te laten verlopen, breng je de volgende documenten mee:
 • identiteitskaart
 • kleefvignet van de mutualiteit
 • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
 • informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie, …
 • financiële gegevens (inkomensgegevens)
 
Opnamevoorwaarden
 
Zwaar zorgbehoevenden (forfait B, C en Cd ) worden bij voorrang opgenomen.
 
Bij  weigering van de aangeboden kamer wordt de kandidaat verwijderd van de wachtlijst.
Je kan je opnieuw inschrijven na drie maanden.
 
 
Dringende opname
 
Hiervoor geldt een procedure van dringende hulpverlening. Een dringende opname kan gepland worden wanneer er een kamer is vrijgekomen voor een kandidaat-bewoner die voor opname in aanmerking komt (cfr. zorgprofiel) en van wie het opnamedossier nog door het Comité voor Sociale Zaken werd behandeld. De voorzitter beslist tot dringende opname.
Het opnamedossier wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité voor Sociale Zaken die tevens de opnamevoorwaarden zal bepalen.

 

Voorrangsregels

 
Er wordt bij een opname steeds voorrang gegeven aan: 
 • senioren bij wie de zelfredzaamheid sterk is gedaald
 • senioren bij wie de beschikbaarheid van de mantelzorg onvoldoende is of ontbreekt en niet via de assistentie door de thuiszorgvoorzieningen kan opgevangen worden
 • inwoners van Zele. Ook de personen die om familiale of om andere redenen een sterke band met Zele kunnen aantonen, kunnen opgenomen worden als Zelenaar
 • niet-Zelenaars kunnen opgenomen worden indien er geen Zelenaars op de wachtlijsten staan
Indien de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de gebruiker zodanig is dat het verblijf in de ouderenvoorzieningen niet langer mogelijk is, verbinden de ouderenzorgvoorzieningen zich ertoe, in overleg met de gebruiker en/of vertegenwoordiger, te assisteren in de zoektocht naar een passende oplossing.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP