Gemeente Gemeente Zele

CVK De Meander

Senioren (65+) die een tijdelijke opvang nodig hebben, bijvoorbeeld na hospitalisatie, bij afwezigheid van mantelzorgers, … kunnen terecht in het kortverblijf. Het is ook een oplossing als de senior voor een korte periode extra verzorging nodig heeft, bijvoorbeeld na een val of in een crisissituatie. Je kan hier terecht voor korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis. 

Ben je jonger dan 65 jaar en heb je zorg nodig? Dan kan je, mits verantwoording in het administratief dossier, ook opgenomen worden.

In Kortverblijf De Meander verblijf je in een moderne en huiselijke omgeving waar assistentie van professionele hulpverleners gegarandeerd is. Het complex beschikt over zeven woongelegenheden en bevindt zich op de gelijkvloerse afdeling van woonzorgcentrum De Meander.

Het kortverblijf mag niet geïnterpreteerd  worden als een aanloop naar een definitief verblijf in ons woonzorgcentrum.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt € 66,27 per dag per persoon. Alle kamers zijn éénpersoonskamers.


Inbegrepen in de dagprijs:
 • de verpleegkundige verzorging
 • incontinentiemateriaal
 • onderhoud van de kamer
 • maaltijden en drank bij de maaltijd, koffie en water onbeperkt
 • standaard toiletartikelen
 • koelkast, kabelaansluiting en tv op kamer

Niet inbegrepen in dagprijs:

 • kapperskosten, pedicure, manicure, esthetische verzorging
 • aansluitings- en abonnementskosten en kosten individueel gebruik van telefoon en internet
 • consulten artsen
 • vervoerskosten, hospitalisatiekosten
 • was persoonlijk linnen
 • bijvoedingen, sondevoeding (het surplus op de gebruikelijke voedingskost)
 • medicatie, inclusief verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door RIZIV-forfaits
 • paramedische verstrekkingen

Opname aanvragen

Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg via 052 45 68 59 of kortverblijf@zele.be. Die is elke dag bereikbaar, maar je maakt toch het best een afspraak.

Samen met jou maakt de maatschappelijk werker een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing wordt genomen. Hierbij wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik …

Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je de volgende documenten mee:

 • identiteitskaart
 • kleefvignet van de mutualiteit
 • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon …
 • informatie betreffende de gezondheidstoestand: evaluatieschaal, voorschriften inzake dieet, medicatie …
Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.
 

VOORRANGSREGELS

Er wordt bij een opname steeds voorrang gegeven aan: 
 • senioren bij wie de zelfredzaamheid sterk is gedaald
 • senioren bij wie de beschikbaarheid van de mantelzorg onvoldoende is of ontbreekt en niet via de assistentie door de thuiszorgvoorzieningen kan opgevangen worden
 • inwoners van Zele. Ook de personen die om familiale of om andere redenen een sterke band met Zele kunnen aantonen, kunnen opgenomen worden als Zelenaar
 • niet-Zelenaars kunnen opgenomen worden indien er geen Zelenaars op de wachtlijsten staan
Indien de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de gebruiker zodanig is dat het verblijf in de ouderenvoorzieningen niet langer mogelijk is, verbinden de ouderenzorgvoorzieningen zich ertoe, in overleg met de gebruiker en/of vertegenwoordiger, te assisteren in de zoektocht naar een passende oplossing.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP