Gemeente Gemeente Zele

CDV Het Getij

Wie als senior (65+) thuis woont, maar af en toe extra hulp nodig heeft, kan terecht in ons centrum voor dagverzorging Het Getij. Elke weekdag kan je hier vanaf 's ochtends terecht om op een aangename wijze en verzekerd van professionele hulp de dag door te brengen. In de late middag keer je dan naar huis terug. Op deze manier kan de zorg ondersteund of aangevuld worden.

Via een voorafgaand onthaalgesprek verzekeren we een kwalitatieve opvang. Voor wie niet zelfstandig tot het centrum voor dagverzorging geraakt, kunnen onze medewerkers aangepast vervoer zoeken. Het centrum staat open voor zowel valide als meer zorgbehoevende senioren. Er geldt geen maximale verblijfsduur.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 24,66 euro per dag.

Inbegrepen zijn:

  • verblijf
  • verzorging
  • warm middagmaal, rekening houdend met de dieetvoorschriften en interne activiteiten

Voor een ontbijt in het centrum voor dagverzorging betaal je 1 euro. Een avondmaal om mee te nemen naar huis kost 1,50 euro.

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs. Je kan hiervoor navraag doen bij de maatschappelijk werker ouderenzorg en bij je ziekenfonds.

Vervoer

Is het voor jou niet mogelijk om zelfstandig naar het centrum voor dagverzorging te komen? Dan kan je dit melden aan de maatschappelijk werker. Die neemt contact op met een externe dienst die onder andere beschikt over een aangepaste liftbus voor rolstoelgebruikers.

Dit vervoer is niet inbegrepen in de dagprijs. De kostprijs bedraagt 6,20 euro per enkele rit voor inwoners van Zele, 7,20 euro voor inwoners van een naburige gemeente en 8,20 euro voor inwoners van een gemeente direct naburig aan de Zeelse buurgemeentes.

Contacteer de coördinator via het nummer 052 45 68 07 of via dagverzorging@zele.be. Die is elke weekdag in de voormiddag bereikbaar, maar je maakt toch het best een afspraak.

Aanvraag indienen

De coördinator maakt samen met jou een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen. Bij het voorbereidende gesprek wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, ... zodat wij over de nodige informatie beschikken om je goed te kunnen onthalen. 

We noteren ook hoe vaak en op welke dagen je naar het centrum voor dagverzorging zou willen komen.

Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je het best de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart

  • kleefvignet van de mutualiteit

  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …

  • voorschriften voor dieet, medicatie, …

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP