Gemeente Gemeente Zele

CDV Het Getij

Wie als senior (65+) thuis woont, maar af en toe extra hulp nodig heeft, kan terecht in ons centrum voor dagverzorging Het Getij. Elke weekdag kan je hier vanaf 's ochtends terecht om op een aangename wijze en verzekerd van professionele hulp de dag door te brengen. In de late middag keer je dan naar huis terug. Op deze manier kan de zorg ondersteund of aangevuld worden.

Via een voorafgaand onthaalgesprek verzekeren we een kwalitatieve opvang. Voor wie niet zelfstandig tot het centrum voor dagverzorging geraakt, kunnen onze medewerkers aangepast vervoer zoeken. Het centrum staat open voor zowel valide als meer zorgbehoevende senioren. Er geldt geen maximale verblijfsduur.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 24,66 euro per dag.

Inbegrepen zijn:

  • verblijf
  • verzorging
  • warm middagmaal, rekening houdend met de dieetvoorschriften en interne activiteiten

Voor een ontbijt in het centrum voor dagverzorging betaal je 1 euro. Een avondmaal om mee te nemen naar huis kost 1,50 euro.

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs. Je kan hiervoor navraag doen bij de maatschappelijk werker ouderenzorg en bij je ziekenfonds.

Vervoer

Het vervoer van en naar het centrum voor dagverzorging Het Getij is niet inbegrepen in de dagprijs. Het Centrum Woonzorg Zele De Bron engageert zich om, op vraag van de gebruiker, het nodige te doen om aangepast vervoer (met liftbus voor rolstoelgebruikers) met een externe vervoersmaatschappij te regelen. Deze vergoeding wordt rechtstreeks gefactureerd door de taxidienst aan de gebruiker, conform de tarieven van de externe taxidienst.

Wenst u vervoer aan te vragen dan meldt u dit aan de verantwoordelijke van het centrum voor dagverzorging Het Getij via het nummer 052 45 68 07 of via dagverzorging@zele.be.

Aanvraag indienen

De coördinator maakt samen met jou een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen. Bij het voorbereidende gesprek wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, ... zodat wij over de nodige informatie beschikken om je goed te kunnen onthalen. 

We noteren ook hoe vaak en op welke dagen je naar het centrum voor dagverzorging zou willen komen.

Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je het best de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart

  • kleefvignet van de mutualiteit

  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …

  • voorschriften voor dieet, medicatie, …

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP