Gemeente Gemeente Zele

GAW Lindenhof

Gemeente Zele beschikt over 30 woningen voor senioren (65+). In onze erkende groep van assistentiewoningen hebben senioren de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen, terwijl de nabijheid van professionele hulp door middel van een noodoproepsysteem verbonden met het woonzorgcentrum verzekerd is. Elke individuele woning bestaat uit een hal, toilet, slaapkamer, badkamer, living, ingerichte keuken en berging.

De gebruikers kunnen indien nodig een beroep doen op de thuiszorgdiensten.

Kostprijs

De kostprijs bedraagt 12,18 euro per dag voor een woning.

Inbegrepen in deze prijs:

 • huur woning
 • oproepsysteem
 • onderhoud tuin

Niet inbegrepen in deze prijs:

 • energiekosten
 • telefoon
 • maaltijden
 • onderhoud van de woning

Deze opsommingen zijn indicatief. Alleen de ondertekende schriftelijke overeenkomst en afsprakennota is bindend.

Assistentiewoning aanvragen

Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg via 052 45 68 59 of groep.van.assistentiewoningen@zele.be. Die is elke dag bereikbaar, maar je maakt het best op voorhand een afspraak.
 
De maatschappelijk werker zal je inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig. Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je dus het best de volgende documenten mee:
 • identiteitskaart
 • kleefvignet van de mutualiteit
 • gegevens van de huisarts, familie, vertrouwenspersoon, …
 • informatie betreffende de gezondheidstoestand (evaluatieschaal)
 • financiële gegevens (inkomensgegevens)

Om te onderzoeken of de bewoners in belangrijke mate zelfredzaam zijn en/of over voldoende mantelzorg kunnen beschikken om in een groep van assistentiewoningen te kunnen (blijven) wonen, worden de profielen van de KATZ-schaal gebruikt.

In principe worden senioren opgenomen met forfait 0 of A.

De groep van assistentiewoningen voorziet niet in opname van senioren met een zorgbehoevendheidscategorie B of C, tenzij er samengewoond wordt met een valide persoon of als er intensieve, frequente, continue en maximale niet-inwonende mantelzorg of professionele zorg aanwezig is.

Toewijzing van een woning

De volgorde van toewijzing gebeurt volgens de chronologische inschrijving op de wachtlijst. Bij weigering van de aangeboden woning wordt de kandidaat verwijderd van de wachtlijst. De kandidaat kan zich opnieuw inschrijven na drie maanden.

Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP