Gemeente Gemeente Zele

GAW Lindenhof

Ten gevolge het bijgestuurde meerjarenplan zullen in deze legislatuur geen nieuwe assistentiewoningen gebouwd worden door gemeente Zele. In de huidige assistentiewoningen Lindenhof worden sinds 1 januari 2023 geen nieuwe bewoners meer opgenomen. Het OCMW levert inspanningen om kandidaat bewoners te ondersteunen en te begeleiden naar een gepaste alternatieve huisvesting. OCMW Zele voorziet, in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid, een gefaseerde stopzetting van deze dienstverlening tegen uiterlijk einde 2025.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP