Gemeente Gemeente Zele

Cultuurraad Zele

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC) heeft inspraak in alle gemeentelijke culturele en cultureelerfgoedaangelegenheden, van straatnaamgeving tot subsidiereglementen voor socio-culturele  evenementen. Daarnaast organiseert onze Cultuurraad ook haar eigen activiteiten, onder andere op Open Monumentendag, 1-Mei zingen …

Verenigingen die lid zijn van de GRC kunnen bovendien op basis van de criteria van het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen aanspraak maken op subsidiëring via onderstaand aanvraagformulier.

Lid worden van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid

Ook jouw socio-culturele vereniging kan zich aansluiten bij de gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid. Om lid te worden dien je schriftelijk of per e-mail een officiële vraag tot toetreding in bij de voorzitter van de Gemeentelijke Raad van Cultuurbeleid.

Criteria voor ontvankelijkheid lidmaatschap

  • Je bent een culturele vereniging of organisatie, privaat of publiek, die werkt met vrijwilligers en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente;
  • Je bent een culturele organisatie of instelling, privaat of publiek, die werkt met professionele beroepskrachten en een werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente;
  • Je bent een deskundige inzake cultuur en woont in de gemeente.

In de statuten vind je meer informatie over de concrete werking en de vergaderingen. Nog een andere vraag? Neem gerust contact op met het Cultuurloket!

Leden

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP