Gemeente Gemeente Zele

Commissies gemeenteraadsleden

Verschillende belangrijke dossiers die op de gemeenteraad moeten besproken worden, komen eerst aan bod in een commissievergadering. Daar kunnen de politieke fracties zich informeren en zich zo op de gemeenteraad voorbereiden. Deskundigen kunnen uitgenodigd worden voor toelichting.

Commissie 1: Algemeen bestuur, gemeentegebouwen en gemeentelijke eigendommen, grondbeleid, politie, brandweer, begroting, burgerlijke stand, kieszaken, huisvesting, nutsmaatschappijen, erediensten, informatie, nationale feestdagen (11 en 21 juli)
Voorzitter: Marc Verberckmoes
Leden: Claire Claeys, Katrin Buerms- Baeck, Herman Van Driessche, Hans Knop, Johan Anthuenis, Francis De Donder, Steven Lories
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 2: Sport, mobiliteit, integrale veiligheid, landbouw en polder, burgerparticipatie en klantvriendelijkheid, gelijke kansen
Voorzitter: Francis De Donder
Leden: Marc Verberckmoes, Frans D'hollander, Katrin Buerms- Baeck, Tamara Van Laere, Hans Knop, Ahmet Yildirim, Steven Lories, Herman Van Driessche
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 3: Milieu, groen, parken en aanplantingen, begraafplaatsen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, tewerkstelling, sociale economie, feestelijkheden
Voorzitter: Marc Verberckmoes
Leden: Claire Claeys, Katrin Buerms- Baeck, Timothy Debeir, Kathleen De Munck, Tuur Cooreman, Francis De Donder, Steven Lories
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 4: Cultuur en Kunst, kunstonderwijs, bibliotheek, financiën, personeel
Voorzitter: Marc Verberckmoes
Leden: Frans D'hollander, Claire Claeys, Herman Van Driessche, Maria Verheirstraeten, Johan Anthuenis, Francis De Donder, Steven Lories
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 5: Openbare werken, rioleringen en waterzuivering, onderhoud openbaar domein, lokale economie, informatica, internationale samenwerking, Roparun-weekend
Voorzitter: Frans D'hollander
Leden: Claire Claeys, Katrin Buerms- Baeck, Tamara Van Laere, Ahmet Yildirim, Tuur Cooreman, Francis De Donder, Steven Lories, Timothy Debeir.
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 6: Diversiteit, jeugd, welzijn, volksgezondheid
Voorzitter: Claire Claeys
Leden: Marc Verberckmoes, Katrin Buerms-Baeck, Timothy Debeir, Pieter Herwege, Jos Withofs, Francis De Donder, Steven Lories
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 7: Buurtwerking, kinderopvang, middenstand, toerisme, markten en foren, onderwijs
Voorzitter: Frans D'hollander
Leden: Claire Claeys, Katrin Buerms- Baeck, Herman Van Driessche, Kathleen De Munck, Jos Withofs, Francis De Donder, Steven Lories
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Commissie 8: OCMW, sociaal beleid, senioren
Voorzitter: Claire Claeys
Leden: Sabine Van Laere, Claire Claeys, Katrin Buerms-Baeck, Tamara Van Laere, Maria Verheirstraeten, Pieter Herwege, Francis De Donder, Steven Lories, Herman Van Driessche
Lid met raadgevende stem: Andreas Van Driessche

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP