Gemeente Gemeente Zele

Buurt- en gewestwegen

Atlas van de buurtwegen

De atlas van de buurtwegen is een boek met overzichts- en detailplannen die de juiste ligging weergeven van buurtwegen en voetwegen op het grondgebied van de gemeente. De atlas van de buurtwegen is hét instrument om uit te vissen welk statuut de weg heeft, welke (wettelijke) breedte en tot wiens eigendom hij behoort.

Verschillende buurt- of voetwegen liggen op private eigendom, maar hebben een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang, waardoor iedereen kan gebruik maken van deze wegen.

De gemeente voert een actief beleid om het netwerk van buurtwegen te herwaarderen omwille van hun cultuur-historische waarde en omdat zij een snelle en veilige verbinding vormen voor voetgangers en fietsers.

De atlas van de buurtwegen kan je digitaal raadplegen op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hieronder vind je informatie in verband met het wijzigen, afschaffen of verplaatsen van buurtwegen.

Klachten over gewestwegen

Wens je iets te melden over de Europalaan (N47), de Keltenlaan of de Gentsesteenweg (N445)? Dan kan dat via www.meldpuntwegen.be. Voor de gemeentelijke wegen kan je gebruik maken van het meldingsformulier.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP