Gemeente Gemeente Zele

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

1. Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een nog geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie? Dan moet je je rijbewijs laten registreren bij de dienst Bevolking. Hierna mag je rijden op basis van een geldig geregistreerd Europees rijbewijs. Voor de vervaldatum moet je dit  Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Als je rijbewijs geen einddatum heeft, ben je verplicht na 2 jaar inschrijving in België je rijbewijs om te wisselen.

2. Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese unie

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie? Dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op www.mobilit.belgium.be.

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister en in het bezit van een rijbewijs dat in het buitenland afgeleverd is.

Het moet een rijbewijs zijn dat afgeleverd werd door:

Je moet ook in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België (vreemdelingenkaart).

Prijs

€ 25,00

Afhandeling

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie:

Met de hierboven vermelde documenten kan je de aanvraag tot omwisseling doen op onze dienst Bevolking. Een week na de aanvraag van het rijbewijs kan je het nieuwe (bankkaartmodel) komen afhalen op onze dienst Bevolking. Tussen de aanvraag en het afhalen van het nieuwe rijbewijs kan je nog met je oude rijbewijs rijden (als dit nog geldig is).

 Voor rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie:

Deze rijbewijzen kunnen niet dadelijk omgewisseld worden.

De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document onderzoeken op echtheid en geldigheid. De resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 1 maand. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden. De dienst Bevolking laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling. 

Wat meebrengen?

  •  het buitenlands rijbewijs
  • de beëdigde vertaling indien je rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt  (de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en de vertaling moet voorzien zijn van een stempel van de rechtbank)
  • je Belgisch identiteitsdocument
  • als je in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart kan de foto die hierop staat ook gebruikt worden voor je rijbewijs.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP