Gemeente Gemeente Zele

Bouwinfo en -projecten

Bouwkundig Erfgoed: 300 gebouwen in Zele

Op 20 september 2010 heeft de Vlaamse overheid een geactualiseerde lijst van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed vastgesteld. Deze is rechtsgeldig geworden op vrijdag 15 oktober 2010.

Of je woning vermeld is op de lijst en welke rechtsgevolgen hieraan verbonden zijn kan je nagaan op http://inventaris.vioe.be/dibe/rechtsgevolgen.

 

Woningtypetoets

De woningtypetoets vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Wil je er meer over weten? Ga dan naar https://www.zele.be/groenestroom.

 

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP