Gemeente Gemeente Zele

Bouwinfo en -projecten

Bouwkundig Erfgoed: 300 gebouwen in Zele

Op 20 september 2010 heeft de Vlaamse overheid een geactualiseerde lijst van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed vastgesteld. Deze is rechtsgeldig geworden op vrijdag 15 oktober 2010.

Of je woning vermeld is op de lijst en welke rechtsgevolgen hieraan verbonden zijn kan je nagaan op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken

De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen. Indien u aanpassingen of werken wil uitvoeren aan gebouwen die op de lijst staan, kan u voorafgaandelijk contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme), die u verder helpt: www.rlsd.be

Woningtypetoets

De woningtypetoets vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn. Wil je er meer over weten? Ga dan naar https://www.zele.be/groenestroom.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP