Gemeente Gemeente Zele

Bewijs van woonst

Het bewijs van woonst is een attest met vermelding van het adres waarop je momenteel bent ingeschreven in Zele en waar je effectief woont.

Voor wie?

  • De persoon over wie het attest gaat.
  • De wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,..)

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instellingen) kan alleen mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Procedure

Een bewijs van woonst kan je op verschillende manieren aanvragen:

  • rechtstreeks aan de loketten
  • schriftelijk
  • online via het e-loket
  • gratis online downloaden via 'Mijn dossier': http://www.ibz.rrn.fgov.be/

Prijs

€ 2,00

Afhandeling

Als je je persoonlijke gegevens ingevuld hebt, ontvang je een e-mail met een bevestiging van je aanvraag en de vraag om € 2,00 te storten op het rekeningnummer BE18 0910 1982 0765 met een specifieke vermelding. De Dienst Bevolking controleert dan je aanvraag en doet het nodige.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP