Gemeente Gemeente Zele

Bewijs Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je de Belgische nationaliteit hebt.

Organisaties zoals het ziekenfonds, de werkgever, de vakbond, de instantie voor openbaar vervoer, de financiële instelling, een openbaar bestuur of de school, ... vragen soms een bewijs van nationaliteit. Je kan het ook nodig hebben voor de advocaat, de notaris, de rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Voor wie?

  • Iedere inwoner met Belgische nationaliteit die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Zele.
  • Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een nationaliteitsbewijs tot hun eigen nationale overheid, tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Procedure

 Een bewijs van nationaliteit kan je op verschillende manieren aanvragen:

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP