Gemeente Gemeente Zele

Bewijs van leven

Het bewijs van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent. Het is een verklaring van het gemeentebestuur dat een inwoner zich op een bepaalde dag in het gemeentehuis aangeboden heeft en zich geïdentificeerd heeft.

Procedure

Je meldt je persoonlijk aan bij de dienst Bevolking. Een bewijs van leven krijg je onmiddellijk mee aan het loket van de dienst Bevolking of gratis online downloaden via 'Mijn dossier': https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

 

Let op!

'Bewijs van leven' wordt niet opgestuurd per post.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP