Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Betalingsuitstel

Gepubliceerd op  ma 23 mrt 2015

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen. Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Hoe lang kan je betalingsuitstel bekomen van je krediet?

 • - Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020
 • - Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dat betekent dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).
 • - Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Wat moet je hiervoor doen?

Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen, vzw's (uit de non-profit of social profit sector) die voldoen aan elk van deze 4 voorwaarden:

 • Er zijn betalingsproblemen door de coronacrisis:
  •  de omzet of activiteit is gedaald of zal dalen;
  •  er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
  •  de federale overheid heeft bevolen om de onderneming verplicht te sluiten.
 • De onderneming / organisatie is vast gevestigd in België.
 • Er was geen achterstal op de lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.
 • De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP