Gemeente Gemeente Zele

Beroepsverandering

De bevolkingsregisters bevatten informatie over iemands beroep en worden geraadpleegd voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Bij de aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. advocaat, architect, arts, gerechtsdeurwaarder, journalist, notaris, vastgoedmakelaar), leg je een officieel document als bewijs voor.

Procedure

De aangifte van een beroepsverandering kan aan het loket, schriftelijk of online via het e-loket.

online aanvragen

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Indien van toepassing: een officieel document als bewijs dat je titularis bent van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (architect, verpleger, journalist, ...)
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP