Gemeente Gemeente Zele

Bekendmaking terinzagelegging

Gepubliceerd op  vr 23 nov 2018
Vlaamse Overheid - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten Milieueffectrapportage

 

Bekendmaking terinzagelegging – volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995, en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende milieueffectrapportage BS 7 november 2007 – van de screeningsnota en de beslissing aangaande:

Plan-MER-plicht van de aanvraag tot planologisch attest voor BVBA Beirnaert Filip, Gentsesteenweg 307 te Zele| dossiernummer SCRPL 18043.

Het project omvat een aanvraag tot een planologisch attest met als doel de ruimtelijke ontwikkelingen op de bedrijfssite uit te breiden. De doelstelling en de reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. 

Termijn van de terinzagelegging: 7/12/2018 tot en met 7/1/2019.

Het screeningsdossier kan geraadpleegd worden :

Openingsuren gemeentehuis: https://www.zele.be/contact/detail/16/milieudienst

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP