Gemeente Gemeente Zele

Attest van gezinssamenstelling

Een bewijs van gezinssamenstelling vermeldt alle personen die onder hetzelfde dak wonen, ongeacht de verwantschap.

Het vermeldt naast de voor- en familienaam ook de nationaliteit, de geboorteplaats en -datum, het beroep, de burgerlijke staat, datum van inschrijving te Zele, datum van inschrijving op huidig adres en vorige verblijfplaats indien je van een andere gemeente komt.

Voor wie?

Elk meerderjarig gezinslid.

Procedure

Het attest van gezinssamenstelling kan je op verschillende manieren aanvragen: 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instellingen) kan alleen mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP