Gemeente Gemeente Zele

Attest van gezinssamenstelling

Een bewijs van gezinssamenstelling vermeldt alle personen die onder hetzelfde dak wonen, ongeacht de verwantschap.

Het vermeldt naast de voor- en familienaam, de nationaliteit, de geboorteplaats en -datum, het beroep, de burgerlijke staat, datum van inschrijving te Zele, datum van inschrijving op huidig adres en vorige verblijfplaats indien je van een andere gemeente komt.

Voor wie?

Elk meerderjarig gezinslid.

Procedure

Het attest van gezinssamenstelling kan je op verschillende manieren aanvragen: 

  • rechtstreeks aan de loketten van de dienst Bevolking
  • schriftelijk
  • online via het e-loket
  • gratis online downloaden via 'mijn dossier': http://www.ibz.rrn.fgov.be/

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instellingen) kan alleen mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Prijs

€ 2,00

Afhandeling

Als je je persoonlijke gegevens ingevuld hebt, ontvang je een e-mail met een bevestiging van je aanvraag en de vraag om € 2,00 te storten op rekening BE18 0910 1982 0765 met een specifieke vermelding. De dienst Bevolking controleert dan je aanvraag en doet het nodige.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP