Gemeente Gemeente Zele

Assistentiewoning aanvragen

Contacteer de maatschappelijk werker ouderenzorg via 052 45 68 59 of groep.van.assistentiewoningen@zele.be. Deze is elke dag bereikbaar, maar je maakt best op voorhand een afspraak.
 
De maatschappelijk werker zal je inschrijven op de wachtlijst. Hiervoor moeten we over een aantal persoonlijke gegevens te beschikken. Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je dus best volgende documenten mee:
  • identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • gegevens van de huisarts, familie, vertrouwenspersoon …
  • informatie betreffende de gezondheidstoestand (evaluatieschaal)
  • financiële gegevens (inkomensgegevens)

Om te onderzoeken of de bewoners in een belangrijke mate zelfredzaam zijn en/of over voldoende mantelzorg kunnen beschikken om in een groep van assistentiewoningen te kunnen (blijven) wonen, worden de profielen van de KATZ-schaal gebruikt.

In principe worden senioren opgenomen met forfait 0 of A.

De groep van assistentiewoningen voorziet niet in opname van senioren met een zorgbehoevendheidscategorie B of C, tenzij er samengewoond wordt met een valide persoon of indien er intensieve, frequente, continue en maximale niet inwonende mantelzorg of professionele zorg aanwezig is.

 

Toewijzing van een woning

De volgorde van toewijzing gebeurt volgens de chronologische inschrijving op de wachtlijst. Bij weigering van de aangeboden woning wordt de kandidaat verwijderd van de wachtlijst. De kandidaat kan zich opnieuw inschrijven na drie maanden.

Voor dringende opnames geldt de procedure van dringende hulpverlening.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP