Gemeente Gemeente Zele

Ambitie bestuursakkoord in meerjarenplan

De ambitie van het bestuursakkoord wordt verankerd in het meerjarenplan onder doelstelling 2.4 tot 2.7.

Zele ontwikkelt een coherent mobiliteitsbeleid met het STOP-principe als leidraad. Centraal staan comfortabel wandelen en fietsen, veilige schoolomgevingen, brede toegankelijkheid, snelheidsremming, weren van (zwaar) doorgaand verkeer en de realisatie van een autoluwe kern.

Actiepunten

  • 2.04.01 | Integrale mobiliteitsstudie om op participatieve manier te komen tot een gedragen circulatie-, parkeer- en fietsplan en deze te integreren in het gemeentelijk mobiliteitsplan.
  • 2.04.07 | Handhaving parkeren door privaat parkeerbedrijf, cfr. de resultaten van de ge├»ntegreerde mobiliteitsstudie inzake het parkeerplan.
  • 2.05.01 | Verkeersveiligheidsverhogende maatregelen in schoolomgevingen en inrichten van school- en fietsstraten in schoolomgevingen die zich daar mobiliteitsgewijs toe lenen.
  • 2.07.01 | Inrichten terrein huidige brandweerkazerne als bovengrondse randparking met het weren van verblijfsparkeren op de Markt
  • 2.07.02 | Herinrichting Markt tot aangename winkel- en verblijfszone
  • 2.07.03 | Ondergrondse randparking Zandberg in PPS en herinrichting als evenementenplein

Zie 2.4 tot 2.7 op pagina 9 van het meerjarenplan.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP