Gemeente Gemeente Zele

Mededeling polder Schelde Durme-oost

Gepubliceerd op  do 13 jun 2024
Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde, die één van de samenstellers van de bedoelde groepering moet zijn, voor de algemene vergadering aan te stellen.


Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2024 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf ter zetel van de polder te laten geworden. De minimumoppervlakte om een stem te bekomen bedraagt 3 ha. Standaard aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder.

Polder Schelde Durme Oost

Dorp 1, 9220 Hamme-Moerzeke

poldersdo@skynet.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP