Gemeente Gemeente Zele

Afspraken en reglement gemeentearchief

Het gemeentelijke archief kan je raadplegen op donderdag tijdens de openingsuren. Hiervoor moet je vooraf een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

De regels zijn bepaald in het gemeentelijke archiefreglement. Dit reglement regelt de archiefvorming binnen de gemeentelijke diensten en legt de verantwoordelijkheden vast inzake archief. Ook het bezoekersreglement, dat de rechten en plichten van de bezoekers aan het archief vastlegt, wordt hierin opgenomen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP