Gemeente Gemeente Zele

Adviesrol lokaal bestuur

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten moeten ervoor zorgen dat er binnen onze gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle kinderopvang is die voor iedereen toegankelijk is. Zo heeft het lokaal bestuur een belangrijke adviesrol:

  • in het kader van een uitbreidingronde kinderopvang: de Vlaamse Regering kan beslissen om voor kinderopvang van baby's en peuters bijkomende middelen vrij te maken. Het gaat dan over een uitbreiding van de subsidie voor inkomenstarief en/of plussubsidie. Dit noemen we een 'uitbreidingsronde kinderopvang'. 
  • in het kader van een vergunningsaanvraag: wanneer een organisator wil starten met kinderopvang of uitbreiden met een aanzienlijk aantal plaatsen kinderopvang moet hij hiervoor een vergunningaanvraag indienen. Een belangrijke voorwaarde om vergund te worden is het advies bij het lokaal bestuur inwinnen. 

Het Agentschap Opgroeien vraagt aan het lokaal bestuur om een kwaliteitsvol advies te formuleren over alle aanvragen binnen de gemeente. Hiervoor hebben we vooraf vier duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd.

De criteria en beoordelingsprocedure werden positief geadviseerd door het Lokaal Overleg Kinderopvang (dd. 24 november 2020). Je kan ze hieronder downloaden.

Vanaf 2022: verplicht opportuniteitsadvies voor groepsopvang

Vraag je een vergunning groepsopvang aan? Vanaf 1 januari 2022 moet je aan het lokaal bestuur een opportuniteitsadvies aanvragen. Je bent niet verplicht dit advies te volgen, maar het advies moet wel bij de vergunningsaanvraag worden toegevoegd. 

Het opportuniteitsadvies is verplicht voor:

  • een nieuwe locatie groepsopvang
  • de verhuis van een locatie groepsopvang binnen de gemeente
  • een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang

Je kan het aanvraagformulier als bijlage gebruiken. Binnenkort volgt er meer informatie over de adviesprocedure. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP