Gemeente Gemeente Zele

Adreswijziging naar het buitenland

Verhuis je naar het buitenland? Dan moet je dit adres persoonlijk melden aan Team Burgerschap, ten laatste op de dag voor het vertrek.

Tip: Meld dit zo laat mogelijk bij je vertrekdatum; eens uitgeschreven is het moeilijker om nog officiële verrichtingen te doen.

Wie verwittigen bij verhuis?

 • de kabelmaatschappij 
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds, de sociale verzekeringskas, het kinderbijslagfonds 
 • de telefoonmaatschappij 
 • de werkgever 
 • de werkwinkel bij werkloosheid 
 • de uitbetalingsinstelling bij werkloosheid 
 • de pensioenkas, indien pensioengerechtigd 
 • de verzekeringsinstellingen 
 • de bankinstelling 
 • de distributiemaatschappijen van dagbladen en tijdschriften 
 • de verenigingen waarvan je lid bent 
 • de post 
 • ...

Procedure

Je kan je verhuis naar het buitenland online of aan het loket melden. Hierbij vermeld je:

 • naam
 • voornaam
 • rijksregisternummer
 • oud adres
 • land van bestemming
 • het volledige toekomstige adres in het buitenland en datum

Online aanvragen

Afhandeling

Je krijgt een formulier (model 8) dat je afgeeft aan het dichtstbijzijnde consulaat/ambassade van België in het buitenland. Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Je eID blijft geldig tot vervaldatum, ook in het buitenland. Enkel de chip op deze kaart wordt gewijzigd. Daarom is het noodzakelijk deze aangifte tijdens de openingsuren te doen in het bezit van de pincode van je eID.

Opgelet: momenteel installeert de Federale Overheidsdienst - Buitenlandse Zaken de nodige toepassingen voor het uitreiken van eID's in alle consulaire posten en ambassades. Daarom is het raadzaam jouw eID te controleren op vervaldatum. Is deze minder dan 2 jaar geldig? Vraag dan tijdig (1 maand voor vertrek) een nieuwe kaart aan. Vergeet ook je internationale reispas niet te controleren als je die nodig hebt.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP